lördag 31 juli 2021

Jakten efter yield

Min grundfilosofi när det kommer till portföljstruktur är att lägga en stabil grund först för att sedan krydda upp portföljen inom en rimlig risknivå. Detta ger långsiktigt värde och hjälper till att psykologiskt klara av att hålla sig till planen (undvika börsbrus vilket inte ska underskattas).

Den stabila grunden för min del består i regel utav många investmentbolag som tex Investor, Latour, Bure Equity och Svolder. Utöver detta har jag tex Microsoft, EQT och Lifco bland toppen av mina innehav.

Tack vare att dessa innehav utgör min grund så har jag valt att ta in bolag som genererar lite mera kassaflöde genom högre direktavkastning, tex Cibus Nordic Real Estate (också ett investmentbolag).

För min del, vid nuvarande ålder, så är min spelplan 85% kvalité (dividend growth) med goda tillväxtutsikter (totalavkastning och utdelningstillväxt). Direktavkastning spelar mindre roll men jag vill gärna se att de delar ut någon form utav utdelning. Det ger mig en trygghet då jag långsiktigt vill köra en utdelningsportfölj med kombinerat fokus på totalavkastning (framtidssäkrat till nästa generation).

Skulle jag sätta mig med endast high-yields bolag så vore det tjänstefel enligt min mening. Det finns så stor risk att man strävar efter snabba resultat att man hamnar i value-traps. Detta innebär enkelt sagt att man köper bolaget endast för den höga utdelningen, vilket sedan kan komma att ändras pga begränsad vinst i förhållande till vad man kan ge ut till sina aktieägare. Nackdelen är också om man sätter en gräns på minsta utdelningsnivå att man missar helt fantastiska bolag, tex Lifco och liknande.

Genom att ha en korg utav investmentbolag som historiskt klarat av olika kriser på mycket ett bra sätt så sover jag gott om natten genom exponering inom olika sektorer och företag. Detta i kombination med tex Microsoft ger en SWAN (Sleep Well At Night) känsla.

Covid-19 situationen synade bolag som inte hade någon vidare moat/vallgrav och man märkte vilka som inte höll måttet. 

Min andra del på 15% utav portföljen vill jag gärna ska vara fokuserad på att ge mig lite högre kassaflöde och här letar jag efter bolag som ger runt 4% eller högre direktavkastning. Mindre fokus på utdelningstillväxt men jag vill gärna se någon form utav tillväxt.

I skrivande stund så ligger denna nivån på 9% (dvs jag är överviktad i skrivande stund på grundbolagen) och därför har jag börjat fokusera i närtid att leta efter bolag inom denna kategori. Detta är logiskt pga att många av mina bolag stuckit iväg rejält detta år.

När det kommer till kryddning utav portföljen så låter jag aldrig dessa innehav utgöra en för stor nivå utav portföljen (bortsett från Cibus). Det gör också att även om vissa innehav individuellt skulle falla offer för diverse value-traps så står mitt hus starkt och jag undersöker varför en av plankorna börjar bli lite missfärgad och åtgärdar det.

På hemmaplan har börsen gått urstarkt och det har varit svårt att hitta high yield bolag som känns rimliga att köpa in på nuvarande värderingar. Jag märkte att jag var underviktad mot banksektorn och att den fortfarande hade ett värde. Mitt val föll på SEB som levererade bäst rapport utav alla storbanker och för att jag har den med 7% exponering genom Investor.

På senaste tiden har jag köpt in följande high-yield bolag

 • SEB 
  • Starkast rapport av alla storbanker.
  • 7% exponering via Investor, väljer att vikta upp sektorn ytterligare.
  • Kassako, kan förvänta sig rejäl utdelningsfest 2022. 
 • Altria (MO)
  • Köpte bolaget dagen innan rapport och fyllde även på när rapporten släpptes. 
  • 7,08% DA (7,20% är min YoC).
  • Här kan man börja prata om value-trap historia, men utav rapporten så blir jag imponerad utav vad man klarar av att leverera och på denna nivån känns det mera godkänt att ta position.
 • Ares Capital Corp (ARCC)
  • Största BDC (Business Development Company) bolaget som är marknadsledande inom finanslösningar bland "middle-market" segmementet.
  • 365 olika portföljbolag och ett portföljvärde på cirka 17,1 miljarder dollar.
  • Fokuserar på att hitta investeringar i marknadsledande bolag med en historik utav stabila kassaflöden, marknadsfördelar och med en erfaren ledningsgrupp. 
  • Bolaget har genererat en årlig avkastning till sina aktieägare på 13% sedan IPO (2 maj 2014).
  • Direktavkastning på cirka 8% och man höjde även utdelningen nyligen med 2,5% vilket gav en forward yield på cirka 8,15%. Ledningsgruppen hintade även för att man framöver kommer fortsätta med att fokusera på att höja utdelningarna i rimlig nivå.
  • Skulle kunna kombineras med MAIN i framtiden men Ares handlas till betydligt bättre nivå och lockar mig mera.
 • Pfizer (PFE) 
  • Starkare rapport än väntat, gynnas självfallet utav försäljningen utav vaccinet. Höjer sin helårsprognos för 2021 och gav mig vid köp en yield runt 3,8%. Kommer fortsätta öka upp regelbundet och tar tacksamt mot utdelningscheckarna.
Trevlig helg!

lördag 24 juli 2021

Veckans inköp

Under denna veckan köpte jag in ett gäng aktier i följande bolag:

- Investor (mycket god spridning på bolag och handlas fortfarande till rabatt. Detta känns  sällsynt på en högt värderad börs. EQT bidrar rejält med en urstark rapport och en uppgång på över 100% iår)

- Lifco (suveränt rapport på alla rader, Per Waldemarson blev intervjuad utav placera. Detta gav bra inblick i bolagets kultur och hårda arbete med att hitta bra förvärv)

- Instalco (valde mellan Instalco och Nibe denna omgången och enligt min åsikt ser jag större mervärde i Instalco på nuvarande nivå)

- SEB (dags att börja vikta upp banksektorn till min allvädersportfölj. Mycket bra att köra något räntebärande papper som motvikt mot rådande klimat där serieförvärvare stortrivs. Mycket utdelningar att vänta då bankerna har en rejäl kassa. SEB hade bäst rapport av alla storbanker på hemmaplan och den är 7% av Investors väska. Detta ger mig en naturlig ingång och balanserar upp sektorn

På förfrågan så visar jag upp min topplista över mina innehav för att ge en inblick hur min fördelning ser ut för stunden. söndag 18 juli 2021

Bokrecension "The Richest Man in Babylon"

The richest man in Babylon ”The Success Secret of the Ancients – The most Inspiring Book on Wealth Ever Written” av Gerorge S. Clason

 

  

 

 

 

 

 

 

 


OBS om du inte vill ha några spoilers från boken så undvik att läsa vidare detta inlägg.

Exempel på olika karaktärer som vi får möta i boken

Bansir the chariout builder of Babylon

Kobbi the musician, his best friend

Arkad the richest man in Babylon

Algamish the money leander

Azmur the brickmaker

Sargon the king

 
The Man Who Desired Gold


Algamish hade kommit till insikten för att bli förmögen så behövde man använda följande tänk ”A Part of All You Earn is Yours to keep”. I detta budskap var det ett minimum att investera 1/10 av sin inkomst till sig själv, dvs man ska alltid betala sig själv innan man börjar betala sina utgifter (dvs i vårt fall räkningar och övriga utgifter). Om du inte har möjligheten att lägga undan 1/10 så har du något fel i din ekonomiska kalkyl och måste börja se över dina utgifter (nödvändiga vs behov). Genom att skapa detta tankesett så är det grunden för att starta en förmögenhetsmaskin.

Det räcker dock inte att guldet/pengarna blir liggande utan de måste sättas i arbete för att kunna generera mera. Det tas upp intressanta historier kring att man måste vara noggrann med vem man tar råd ifrån. Det var alltför ofta man tog sina hårt arbetade pengar och investerade i luftslott som sedan visade sig bli en dålig investering, t.ex. råd från personer som saknade erfarenhet inom ett specifikt område.

Vidare när man väl lyckats med sin investering att få en extra inkomst (golden stream) så behöver man fortsätta att behålla sitt mindset att de pengarna också behöver sättas i arbete. Om man skulle använda upp pengarna på lyxkonsumtion så har man missförstått hur man gör för att ackumulera sin förmögenhet.

Varje extra 1/10 utöver den obligatoriska delen kommer göra att snöbollen växer snabbare och snabbare. Betydelsen av detta i dagens termer är sparkvot och ränta-på-ränta-effekten. Att detta redan introducerades för så länge sedan är oerhört intressant!

Seven Cures for a Lean Purse

Arkad fick i uppgift från kungen att berätta sin hemlighet kring hur han blivit så förmögen medans resten av invånarna i staden hade det svårt att gå runt.

1.      Start thy purse to fattening - (1/10 av din inkomst ska gå till att investera till dig själv)

2.      Control thy expenditueres -  (genomgång utav vilka saker som är ett behov och vilka som är nödvändiga)

3.      Make thy gold multiply - (guld/pengar måste sättas i arbete).

4.      Guard thy treasures from loss - (ha stor respekt mot dina pengar som ska sättas i arbete, gör grundjobbet och ta endast råd från erfarna personer som du litar på, undvik brus och flockbeteende).

5.      Make of thy dwelling a profitable investment - (kan man sätta undan flera 1/10 utav sin inkomst så kommer det gå otroligt mycket snabbare att få igång sin förmögenhetsmaskin, kan du komma till insikten vilken nivå som är rimlig för din egen budget och inte lyssna på allt brus på diverse plattformar om att man måste ha det dyraste huset, lyxigaste bilen osv så har man en mycket bra förutsättning att lyckas. Viktigt är att man inte drar ner på sin livskvalité utan att man verkligen undersöker vilka delar som ger en 100% tillfredställelse och vad som är nödvändiga bitar i tex förhållandet/familjelivet. Prioritera att försöka ”äga” ditt hem genom att betala av på ett förmånligt lån istället för att sätta sig i en hyresrätt och betala extra avgifter som gör att du får mindre kvar av pengarna. Detta är givetvis olika beroende på livssituation men ett generellt råd att äga/”äga” istället för att hyra).

6.      Insure a future income - (vi människor har en väg att gå som är sann för alla, vi föds och vi dör. Under denna perioden så kommer det dyka upp olika situationer som du inte kan planera över, därför är det ett fantastiskt bra sätt att säkra upp framtiden genom att tjäna en eller flera passiva extrainkomster för att kunna bidra till dig/din familj om något skulle hända. Det kan vara allt från låg pension, sjukdom eller trött på ditt nuvarande arbete och vill byta mot något annat. Genom att tänka lite längre fram så skapar du optimala förutsättningar för dig och din omgivning att kunna få njuta maximalt utav livets goda.

7.      Increase thy ability to earn - (kort summerat är det att säkerställa investering i dig själv genom att få mera kunskap och bli visare med åren, detta är något som gör det möjligt att kunna tjäna mera och samtidigt försök tänka att ditt jobb är din bästa vän. Se till att njuta varje dag av att arbeta hårt).


Övrigt kapitel i boken har väldigt intressanta historier kring:

Meet the Goddess of Good luck
”If a man be lucky, there is no foretelling the possible extent of his good fortune. Pitch him into the Euphrates and like as not he will swim out with a pearl in his hand”. Detta kapitel ger en summering kring hur tur uppkommer.

The Five Laws of Gold (Nomasir och hans fader kring värdighet i ett arv)

1.      Gold cometh gladly and in increasing quantity to any man who will put by not less than one-tenth of his earning to create an estate for his future and that of his family.

2.      Gold laboreth diligently and contentdly for the wise owner who finds for it profitable employment, multiplying even as the flocks of the field.

3.      Gold clingeth to the protection of the cautious owner who invest it under the advice of men wise in its handling

4.      Gold slippeth away from the man who invest it in business or purpose with which he is not familiar or which are not approved by those skilled in its keep.

5.      Gold flees the man who would force it to impossible earnings or who followth the alluring advice or tricksters and schemers or who trusts it in his own inexperience and romantic desires in investment.

The Gold Lender of Babylon - (Rodan ”the spearmaker” och gold lender Mathon kring ekonomisk rådgivning) ”Better a Little Caution than a Great Regret”.

The Walls of Babylon - (Banzar vaktar ”The walls of Babylon” medan kungen och huvudarmén är ute i slagfält, mycket spännande historia med bra budskap) ”We cannot Afford to be without Adequate Protection”.

The Camel Trader of Babylon - (Tarkad & Dabasir där vi får följa historien kring Dabasirs yngre dagar som ”camel trader” och vilka problem skulder kan innebära).

The Clay Tablets from Babylon - (en översättning/tolkning utav de fem lertavlorna från professor Franklin Caldwell utgrävning i ruinerna av Babylon).

The Luckiest Man in Babylon - (följ med på en resa där Sharru Nada berättar hur viktigt det är med att arbeta hårt, vilket ger superbra perspektiv på livet överlag).

Slutsummering

Min åsikt är att boken är helt suverän och jag rekommenderar verkligen att läsa den.

Den ger tidlösa tips kring hur man får sin förmögenhet att växa i kombination med mycket underhållande och spännande historier som ger perspektiv på livet.

fredag 9 juli 2021

Nytt bolag till portföljen!

Mitt nya bolag till portföljen är:

The Sherwin-Williams Company, ticker SHW

Sektor: Råvaror

"Sherwin-Williams är en distributör, tillverkare och återförsäljare av färgmaterial och diverse material för ytbeläggning. Produkterna säljs under varierade varumärken och huvudsakligen till professionella, industriella, kommersiella och detaljhandelskunder, med störst verksamhet inom Nordamerika, Europa och Asien. Bolaget grundades 1886 och har sitt huvudkontor i Cleveland, Ohio"

Sherwin-Williams Company grundades 1866 och är världsledande inom tillverkning, utveckling, distribution och försäljning av färger, beläggningar och relaterade produkter till professionella, industriella, kommersiella och detaljhandelskunder.


Jag hittade en intressant skribent som gick igenom caset som ett av de bästa bolagen att ha inom sektorn "material/råvaror". Man får en bra exponering mot sektorn och slipper hög volatilitet, vilket tenderar att locka mer defensiva investerare. Målarfärg och co kanske inte är det hetaste att prata om (brukar tendera att vara tech-inspirerat tänk hos de flesta) men i en allvädersportfölj är detta strålande. Med en väldigt bra affärsmodell som är lönsam så har man levererat ett urstarkt resultat under många år. Se grafen nedan från Avanza.

Varför ska man investera i SHW?

 

 • Tillväxtmöjligheter
 • Industriledande brandportfölj
 • Distribution och hög service
 • Världsklass på sin logistikkedja
 • Innovativa produkter
 • God balansräkning och ökande kassaflöde som utdelning till aktieägarna
 • Attraktiv avkastning
 • Lyckad förvärvsstrategi
 
 
Om man jämför en kumulativ totalavkastning de senaste 5 åren ser man SHW i blått, sin jämförelsegrupp i grönt och S&P 500 index i orange.
Man kan tydligt se att SHW har överpresterat mot båda grupperna och det lockar helt klart mig att screena fram vinnare till min portfölj.

Hur ser fördelningen ut inom bolaget, vilka områden är man verksam i?
 
Försäljningen har varit uppdelad med 80% i USA och Kanada och resterande 20% ROW (Rest of World, ROW är en bra term att komma ihåg).
 
Man har över 61.000 anställda och är verksamma i över 120 länder. 
Tycker det är sunt att man har majoriteten av sin försäljning på hemmaplan men även har goda tillväxtplaner i övriga marknader för att tillsammans skapa en bra moat/vallgrav.

Gillar också att man undviker större politiska risker som vi ser i flertalet andra sektorer, tex teknik, sjukvård och försvarsorienterade bolag.
 
Jag kollar även in under huven kring hur bolagets finansiella stryka sett ut historiskt för att se vilken nivå som man har klarat av att ligga på.
 
 
 
 
Morningstar ger en mycket god överblick kring nyckeltal och här finner jag återigen en väldigt attraktiv bild. Omsättning och nettoinkomsten ökar, utdelningarna har tagit fart (mera info en bit ner i inlägget), en låg payout ratio på 24,5% som visar att man klarar av att höja upp utdelningarna i tvåsiffrig takt. Även som kevin o'Leary säger "the only thing that matters is free cash flow, thats it!"

Det fria kassaflödet ser också mycket fint ut, vilket klarar av kriteriet för ett sunt bolag.
 
5 year-CAGR perspektiv - CAGR (Compounded Annual Growth Rate)
 
Sales ligger på 10,2% (försäljningen)
Adjusted EBITDA 13,7% - EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation)
Adjusted EPS 17,1% - EPS (Earnings Per Share)
Net Operating Cash 18,7% (operativ nettokassa)

 
 
När det kommer till att ge aktieägarna utdelningar så imponerar man med 42 år i följd av utdelningshöjningar. Vi får även en inblick kring återköpsprogrammet från åren 2011 till 2020. Man nämner att vissa år fokuserade man på att sänka sin skuld på tex förvärvet av Valspar. Mycket sund inställning!
 
Förslaget för detta år är en höjning på 21,3% (som vi sa tidigare, ökande i free cash flow resulterar i regel till utdelningsregn).

Forward yield ligger på runt 0,93%
 

Slutsummering
Från mitt perspektiv ett trevligt case som jag väljer att plocka in till portföljen. Detta är inget renodlat utdelningscase från dag ett med sin yield på runt 1%, men med tvåsiffrig utdelningstillväxt (ingen garanti för framtiden) och god totalavkastning i kombination med en lönsam affärsmodell som inte löper så stor risk att påverkas av politisk oro. Således är detta ett bra val att ligga lång i och arbeta upp en fin yield on cost (YOC) över tid.

SHW har med mig nu 65st ägare hos Avanza. En dold pärla som förtjänar mera uppmärksamhet med hårt arbete i det tysta.

Trevlig kväll!

torsdag 1 juli 2021

Senaste transaktionerna

Investor 

 • Handlas fortfarande till rabatt, öppnar upp för kontinuerliga köp

Prologis 

Cibus Nordic Real Estate 

 • Återinvesterat utdelningen, högt värderad men fortfarande en bra pjäs för portföljen. Ger mig trevliga månadsutdelningar.

Instalco 

 • Urstark compounder som även höjer sin utdelning, blir en bra totalavkastning.

torsdag 24 juni 2021

Dagens köp

Idag slog jag till på köp i följande värdepapper: 

- Lifco (baspjäs i portföljen, fortsätter förvärvsresan) 

- Investor (min största baspjäs, fortfarande rabatt)
 
- Cibus Nordic Real Estate ( handlas högt mot substans men ger ett fint kassaflöde, återinvesterar även utdelningarna regelbundet)  

- EQT (baspjäs i portfölj)

- Bure Equity ( fin ökning, gillar Vitrolife och Mycronic så enkelt val)

- Instalco (Vill få upp denna compounder till 1,5%, ökar sakta men säkert)

- Kallebäck Property Invest (liten position,  hyr ut sin en fastighet till SAAB(storägare via pension), långt kontrakt, kassako 1, 4, 7,10, över 6% DA ) 

Trevlig midsommar!

tisdag 15 juni 2021

TROW bjuder på rejäl extrautdelning

Igårkväll möttes jag av en väldigt trevlig nyhet, T Rowe Price Group väljer att lämna ut en extra utdelning på 3 dollar per aktie. Bakgrunden är att man har väldigt stark balansräkning och man väljer att ge aktieägarna en extra utbetalning, tack TROW!

"T. Rowe Price är ett globalt investmentbolag. Bolaget är inriktade mot kapitalförvaltning, pensionslösningar, kontohantering samt mot nyinvesteringar runtom den globala marknaden. Tjänsterna inriktar sig huvudsakligen mot större företag och institutioner. Störst verksamhet återfinns inom Nordamerika, Europa och Mellanöstern."

I februari höjde bolaget sin ordinarie kvartalsutdelning med 20% vilket är mäkta imponerande. Bolaget har en väldigt bra ledning, är skuldfritt, välskött och har höjt utdelning 35 år i följd. Om man räknar in extrautdelningen så landar forward yield på 3,8% baserat på stängning vid 192,63$, exkluderat så landar det på 2,24%. 

Jag har fått ihop en trevlig YoC och den ska bli ännu bättre långsiktigt. Tålamod A&O!

onsdag 9 juni 2021

Veckans köp

Denna vecka har varit riktigt härlig och portföljen är urstark.

Jag har fortsatt mitt trogna spår genom att fortsätta öka upp i kvalité, låta tiden göra sitt jobb och få en bra YOC i kombination med totalavkastningen.

Mina inköp under veckan har varit följande:

 • Microsoft - räknar med fortsatt 10% utdelningshöjning i kombination med stabil tillväxt över tid. Vallgraven är enorm och man har många ben som är lönsamma.
 • Lifco - fantastiskt välskött bolag, storägaren Carl Bennet (styrelseordförande) fortsätter köpa rejäla poster i bolaget och visar starkt förtroende. Han sitter på 50,10% av kapitalet och 68,90% av rösterna.
 • EQT - ett bolag man bör ha i sin portfölj enligt mig, öka på över tid. Lanserar ny stratergi med längre investeringshorrisont, Anticimex blir första investeringen. Värdet på Anticimex har ökat med nästan 2000% sedan EQT köpte bolaget utav Ratos år 2012. Enligt bolaget tror man att resan bara börjat!
 • Investor  - baspjäs i min portfölj, tycker 15% är en fullt rimlig nivå.
 • Embracer (tillväxtcase) - jag har stort förtroende för Lars Wingefors, rekommenderar avsnittet från Investerarens podcast där Lars gästar. 
Alla utdelningar har återinvesterats för att fortsätta trycket med att snöbollen växer.

En annan rolig nyhet är att idag kom Target med en utdelningshöjning på 32,4% vilket höjer upp min YOC till en ännu bättre nivå. Forward yield på nuvarande nivå blir 1,5%. Target har uppvisat en urstark totalavkastning och är en utdelningskung, dvs höjt sina utdelningar 50 år i rad. Bolaget har allt jag letar efter och min plan är att fortsätta med småköp över tid.
 
Min nuvarande topp 5 lista:
 1. Investor 15%
 2. Microsoft 10%
 3. EQT 8%
 4. Latour 5%
 5. Lifco 5%
Min grund är inte överkomplicerad eller överjobbad utan känns sund ur många perspektiv.

tisdag 1 juni 2021

Ekonomi i all ära

Tänkte i detta inlägg dela med mig av några egna tips för ett bättre välmående i vardagen.

Min morgonrutin börjar med att jag gör cirka 50 armhävningar för att få en bra start på dagen. På detta sätt så väcker jag igång kroppen och får en bra känsla kring hur den svarar.

Nästa steg är att tillsätta en rejäl laddning vatten för att fylla upp depån efter en natts sömn. 

Innan jag åker iväg till jobbet så ställer jag mig framför spegeln och gör mitt största leende och bjuder på ett skratt för mig själv. Detta är ett helt suveränt sätt att få in ett mindset att "idag är en bra dag och jag känner mig lycklig".

Träningsmässigt försöker jag få in någon form av aktivitet varje dag för att säkerställa att jag fått min dagliga dos utav aktivering. Majoriteten av mina pass består utav löpning och gym av något slag. Vilopulsen var igår nere på 36 men jag ligger i regel någonstans mellan 36-41. 

Jag trivs helt suveränt med mitt jobb, det är en fröjd att få arbeta hårt och känna att man bidrar.

Matmässigt försöker jag äta hälsosamt i kombination med några cheat-meals på väl valda tillfällen. Jag tycker om matlagning och gillar att skapa rätter från grunden.

Ungefär var tredje dag försöker jag lägga in en 25 minuters rutin att göra en form av förebyggande rehab/stretch för ryggen/core då jag arbetar inom IT och vill hålla länge kroppsmässigt.

Min kvällsrutin består igen utav att ge mig ett stort leende, ett skratt och att jag gör en stretch/rotationer för axlar/traps innan jag lägger mig. 

Att ha en sund ekonomi och ekonomiskt tänk bidrar till trygghet i vardagen, men det är i kombination med hälsa, träning, välmående, familj, vänner, jobb och intressen som ramar in allt. 

Det jag vill att du ska ta med dig genom detta inlägg är att du kan bjuda dig själv på ett leende ikväll, lycka smittar av sig!

måndag 31 maj 2021

Läsarfråga

Tycker alltid det är roligt att få interagera med mina läsare och vad passar inte bättre än att lyfta upp en läsarfråga!

 "Har hört att du är väldigt företagsam och riktigt vass på aktier, är det okej om jag bjuder på en kaffe och intervjuar dig?"

Jag tycker givetvis detta är jätteroligt men pga rådande situation med covid-19 så väljer jag att köra en mera digital variant kring upplägget. 

Dialogen fortsatte och följande frågor ställdes vilket inlägget vidare kommer att handla om.

 1. "Vilka branscher tror du klarar en till pandemi. Vilka är lönsamma?"
 2. "Är det på din nivå, viktigast med utbildning eller engagemang hos en anställd?" (arbetsrelaterad fråga är min tolkning)
 3. "Gillar din blogg! Jag förstår inte allt än. Har mer att få grepp om."

1. Om vi blickar tillbaka till den 11 mars 2020 så meddelande WHO att spridningen utav coronaviruset klassas som en pandemi. 

Under ett par veckor så tappade börsen rejält vilket fick många investerare att få kalla fötter. För min egen del så fick jag upp ögonen för vilka aktier som jag ville äga långsiktigt och vilka som inte höll måttet. Några exempel på case som fick lämna var fullt utdelningsbaserade med fokus på hög direktavkastning som genom sänkningar/temporära stopp utav utdelningen helt plötsligt behövdes värderas med nya ögon Jag tog detta som en viktig lärdom och började forma om mot betydligt mer "kvalité" än hög yield.

Vissa sektorer/branscher tog extra mycket stryk, tänker bland annat på hotell & restaurang, samt underhållning överlag.

Teknik visade sig åter igen vara en urstark sektor då det tog fart med digitaliseringen och man belönades rikligt under 2020. Ju längre det höll i sig så började man få större problem med tillverkningsindustrin och komponentbrister vilket sträckte sig över flera branscher.

Mer säkra kort som dagligvaruhandel klarade sig mycket bra då betydligt flera passade på att "bunkra" upp sina förråd och fortsatte med denna trend hellre än att äta ute. E-handel tog sig också upp på nya höjder och många konsumenter som aldrig använt detta blev praktiskt taget halvt tvingade att anpassa sig. 

Inom sjukvården varierade det rätt kraftigt kring vilka bolag som klarade sig bäst. Bolagen som hade mera inriktning mot operationer fick tuffare kortsiktigt medans mera "piller"-baserade bolag fortsatte visa stabilitet.

Inom fastighet så uppvisade hyreslägenheter mer stabilitet medans kontorsorienterade fastigheter tappade mark genom att working from home blev betydligt mera accepterat.

Omställningen mot ett grönare samhälle genom bland annat solenergi tog full fart och vissa bolag steg enormt kraftigt. Tillväxtbaserade case presterade mycket bra (t.ex. EV) medans utdelnings- och värdecase fick en betydligt tuffare omgång.

I samband med att man började öppna upp samhället mer så märktes tydliga tendenser kring att det kom en sektorrotation från teknik/tillväxt mot mera utdelning/värdebaserade bolag. Att lyckas tajma in detta är oerhört svårt. 

Överlag så är min rekommendation att fortsätta vara bred och försöka vara på många olika sektorer/branscher för att minimera kraftig volatilitet, samt gynnas utav medvindar.  För min egen del så väljer jag gärna många utav de svenska investmentbolagen som tex Investor, Latour, Bure Equity, Svolder, Kinnevik och Lundbergsföretagen som grund i portföljen. Kombinerar detta med lite stabila case som Axfood, The Home Depot, Johnson & Johnson, Cibus och en offensiv spets med Microsoft och EQT.

Utöver detta så valde jag att exekvera 3 omgångar utav en "krigskassa" som jag tog vid varje -10% nivå som börsen tappade. Detta med facit i hand, visade sig vara ett mycket effektivt sätt att lösa situationen på. Med andra ord är det alltid bra att ha tillgång till en buffert och/eller krigskassa i samband med kraftiga kursfall (man vet aldrig när Mr Market har en dålig dag).

Om man ska summera fråga 1 så tror jag alltså på bredden inom många olika sektorer men jag undviker gärna bolagen som klarade sig sämst genom denna pandemin.

2. Jag vill inte gå in på några detaljer kring mitt arbete men "engagemang hos en anställd" väljer jag alla dagar i veckan. Att ha en hög motivation och engagemang kan leda till fantastiska resultat. Jag är själv utbildad inom min sektor så för att helgardera så tycker jag kombinationen + praktisk erfarenhet bäddar för succé.

3. Uppskattar att du gillar min blogg och hoppas du tyckte om inlägget. Fortsätt som du gör genom att vara hungrig på kunskap!

tisdag 25 maj 2021

Dagens inköp

Idag är det löning och dags att sätta nytt kapital i arbete. Tycker det är så oerhört viktigt att sätta nytt kapital i arbete utan att låta det ligga och ruttna på ett bankkonto.

Dagens inköp blev enligt nedan:

 • Lifco (ökar upp, premiumbolag, upptar 4,26% utav min portfölj)
 • Nibe (ökar upp, premiumbolag, gått upp över 20% sedan mitt förra större köp)
 • SCA (ökar upp, tillsammans med Holmen via Lundbergsföretagen får jag bra exponering inom råvaror(skog))
 • Assa Abloy (ökar upp, global ledare inom accesslösningar, ingår även i Latour men jag vill direktäga denna premiumpjäs)
 • Cibus Nordic Real Estate (ökar upp, ger mig en bra defenisva kassaflöden)
 • SBB (nytt, vi tar en skvätt av Ilija Batljan, utdelningscase med tillväxt)
 • Investor (ökar upp min baspjäs när den går mot rabatt)
 • Thule Group (ökar upp, målbild cirka 1,5% utav portföljen)
Väntar på utdelningar från diverse bolag som kommer återinvesteras!

Trevlig tisdag på er!

måndag 24 maj 2021

OT & sponsrat inlägg: Buy me a coffee

Jag har fått in frågor kring om det finns något sätt att stötta min blogg. 

Genom dessa generösa frågor så fick jag ett bra tips av en vän att använda mig utav en tjänst som heter "buy me a coffee" som helt enkelt är att man har möjlighet att skicka över en form utav "gratis kaffegest" vilket jag tyckte var ett genialiskt och kul upplägg.

Jag har lagt till funktionen på min huvudsida: https://www.buymeacoffee.com/supportdennis

Först ut att skicka ett bidrag blev "strangedaysoff1" som kommenterade:Kul och uppskattande! Tack så mycket strangedaysoff1. Jag har även passat på att skicka tillbaka ett bidrag till deras sida för att ge support.

I samband med detta vill jag göra en shoutout till Strangedays som är ett band med fokus på rock n roll, ni kan ta del utav deras musik och kommunikationsplattformar nedan:

Facebook https://m.facebook.com/strangedayspage

Instagram: https://www.instagram.com/strange.days.music

Youtube: https://youtube.com/channel/UClwPf9fBczznKOvfdOrTVvg

Twitter: https://mobile.twitter.com/strangedaysoff1

Spotify: https://open.spotify.com/artist/6Zv195aocwfnpxIS9B0Uam?si=120ERCmCQruBmwnpqvupTA&utm_source=copy-link

Bandcamp: https://strangedaysofficial.bandcamp.com/

onsdag 19 maj 2021

Två premiumbolag inom konsument cyklisk

Två bolag som ligger på min radar är Lowe´s Companies (LOW) & The Home Depot (HD).

Disclaimer#1: Jag äger aktier i Home Depot, men presenterar analysen oberoende (non biased försök :-) )

Home Depot

"The Home Depot är en tillverkare och återförsäljare av hem- och inredningsprodukter. 

Produktutbudet är brett och inkluderar diverse byggmaterial, trädgårdsprodukter, samt övriga hemrelaterade produkter. 

Försäljning sker både via fysiska butiker samt E-handeln, där kunderna återfinns bland privata aktörer samt företagskunder runtom den nordamerikanska marknaden. 

Home Depot grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Atlanta, Georgia."

Lowe´s

"Lowe's Companies är en amerikansk återförsäljare av heminredningsprodukter. 

Bolaget innehar idag störst verksamhet runtom i nordamerikanska regioner. 

Försäljning sker huvudsakligen via fysiska butiker, där kunderna återfinns bland privata husägare, hyresgäster samt större myndigheter och institutioner, med fokus på produkter som berör konstruktion, underhåll och reparation. 

Lowes Company grundades 1946 och har sitt huvudkontor i Mooresville, North Carolina."

Båda bolagen är inriktade mot återförsäljare av hem & inredningsprodukter i USA vilket gör det vettigt att kunna ställa bolagen mot varandra för att ge en rättvis bedömning.

Utbudet varierar givetvis inom olika subkatergorier men tillräckligt för att de ska ställas mot varandra.

Att värdera cykliska bolag överlag är något som kräver att man tittar på en längre tidsaxel (vilket enligt mig är fallet i många andra sektorer också).

Enligt min läsning så rekommenderade Ben Graham att man skulle kolla på minst en 10 års period för att säkerställa att man får med olika börsklimat till sin kalkyl.

Genom att analysera ett bolag under en längre period så får man en förståelse för vid vilken period som bolaget går starkt och vid vilket tillfälle det blir motvind.

Fördelen med dessa typer av bolag är att man har ett enormt brett utbud vilket gör att man får ett extra skalskydd/moat (vilket jag gillar extra mycket vid defensiva investeringar).

Nedan ser ni vilka områden man är inriktade på

Home Depot


Lowe´s


Låt oss undersöka hur bolagen har presterat i närtid

Revenue 

Home Depot: 18 maj släppte Home Depot sin Q1 rapport och man ser en revenue som ökade 32,7% Y/Y

Lowe´s : 19 maj släppte Lowe´s sin Q1 rapport och man ser en revenue som ökade 24,1% Y/Y

Omgångens vinnare: Home Depot


P/E

Home Depot: 26.5 (forward P/E baserat på GAAP EPS, 20,22 från rapport)

Lowe´s: 24,9 (forward P/E baserat på GAAP EPS, 14,71 från rapport)

Omgåendens vinnare: Lowe´s


Operating margin

Home Depot: 15.4 (justerad rörelsemarginal från rapporten)

Lowe´s: 12.0 (baserat vad jag kan utläsa från rapporten)

Vinnare: Home Depot


Gross margin 

"En hög bruttomarginal som är stabil och inte varierar kraftigt år till år tyder ofta på att företaget har någon form av uthållig konkurrensfördel.

Högre än 40% = Tyder ofta på en uthållig konkurrensfördel

Lägre än 40% = Är tecken på hård konkurrens som äter av marginaler

Lägre än 20% = Ingen konkurrensfördel alls gör att företaget kommer få det tufft

Bruttomarginalen ska vara så hög som möjligt och vara stabil utan stora variationer"


Home Depot: ~34 (baserat från rapporten)

Lowe´s: 33,29 (baserat från rapporten)

Vinnare: Home Depot (marginellt)


Direktavkastning

Home Depot: 1,94%

Lowe´s: 1,22%

Omgåendens vinnare: Home Depot


Utdelningandel

Home Depot: ~50%

Lowe´s: ~24%

Vinnare: Lowe´s


Historik

Jag väljer att ge båda bolagen en bra poäng här för väl exekverad historik både på utdelningarna och utvecklingen.

Home Depot: https://ir.homedepot.com/stock-information/dividend-history

Lowe´s: https://corporate.lowes.com/investors/stock-information/dividend-historyMoat

Home Depot:

En bra beskrivning från Wolf Report: https://seekingalpha.com/article/4417595-home-depot-upside-be-careful

"My view is this.

Home Depot is a fundamentally and in ways, almost ridiculously conservative, well-established company. Due to the products it sells, it can't be muscled out by any new entrant to the market. 

Doing so would require investments, probably in the hundreds of billions. The company's conservative fundamentals also means that Home Depot actually has plenty of room to run and go from here. 

COVID-19 was proof that not even a pandemic will dent this company - it will in fact work to increase this company's numbers year-over-year, and not even I expected the outperformance we've seen from this business."

"Home Depot's 2,296 stores performed admirably, and I remind you once again that the number of stores as well as their performance, makes Home Depot the largest home improvement retailer in the entire world."

Ytterligare en kommentar från morningstar

Jag har även fått indikationer kring hur väl man lyckats med sin e-handel och vilken kvalité bolaget har från staterna.


Lowe´s: 

"Lowe’s Companies (LOW US) is the second-largest global home-improvement retailer (behind Home Depot). 

Morningstar Research gives Lowe’s a “wide economic moat” rating based on the company’s low-cost position, but the company also benefits from several intangible assets. 

“The business has been built on customer service, knowledge, and innovation, which are top notch in the home-improvement business."

 Lowe’s also has competitive advantages based on its information technology platform and distribution network, which are key differentiators. 

The firm has created an integrated supply chain that efficiently routes nearly 80% of all Lowe’s merchandise through one of 15 regional distribution centers. 

Finally, Lowe’s strength in logistics and scale generates significant bargaining power with vendors."

https://marketrealist.com/2017/07/lowes-company-great-business-built-logistics-strength/

Omgångens vinnare: Båda bolagen ger en bra "moat" vilket lockar mig i en "defensiv konsument cyklisk" investering, skulle jag säga någon som vinnare så är det Home Depot.


Slutsummering

Jag gillar båda bolagen inom sektorn men har en förkärlek till Home Depot genom att man är störst och har bättre marginaler. 

Lowe´s handlas till bättre pris,  har en längre värdering och payout ratio.

Smaksak som avgör i slutändan men jag tycker båda bolagen är riktigt fina. Man märker hur starka rapporter de kommer med, men samtidigt ligger värderingen därefter. 

Home Depot har jag som utdelningscase inom dividend growth och som en defensiv variant utav konsument cyklisk.

Disclaimer#2: Jag är endast en hobbyinvesterare och detta är inte någon aktieanalys som baseras från någon form utav utbildning, detta är endast min personliga reflektion och ej någon köprekommendation.

Jag hoppas att du som läsare finner det intressant och på så sätt väljer att själv kolla in på bolagen mera. 

Som trädgårdsintresserad så vet jag vilken stark position Home Depot sitter på!

måndag 10 maj 2021

Köpknappen är het

 På senaste tiden har jag hämtat hem vinster i mina tillväxtaktier och omfördelat det till min grundportfölj.

Anledningen är att värderingarna stuckit iväg på tok för mycket, många bolag har fortfarande vinster långt i framtiden och straffas hårt med ränteoron.

Avmattningen av bränsle i kombination med vaccin som trillar in på ökande takt så ser jag betydligt större värde i omfördelningen. 

"Gammel-tech" genom FAANG/FAAMG tycker jag krossar sina resultat och jag ser betydligt större mervärde att öka upp dessa positioner om man vill ha tech-exponeringen.

Jag har klickat hem ett helt gäng med attraktiva aktier på senaste tiden.


Nya innehav

+ Volvo 

+ Assa Abloy

+ Lundbergsföretagen


Ökade positioner

+ EQT

+ SCA

+ Bure Equity

+ Addtech

+ Instalco

+ Kinnevik

+ Thule Group

+ Embracer Group


 • Jag sitter fortfarande på en kassa redo att användas när fler möjligheter dyker upp.
 • Bra tillväxtcase i mina portföljer som jag har stora förväntningar på, bara att jag är lite mer restriktiv kring mina val.
 • Primära portföljen består utav kvalitétsbolag. 
 • Jag har även fått tillbaka ny energi på min utdelningssida (underbart när det trillar in på kontot). 
 • Jag predikar totalavkastning före hög utdelning alla dagar i veckan men kombinationen är magisk!

tisdag 27 april 2021

Evolution Gaming Group

Idag kom rapporten från Evolution Gaming Group och den var stark på alla punkter.

Några av kommentarerna på rapporten:

"Vi är bara i början & har aldrig sett så starka siffror" - VD

"Di anser att Evolution fortfarande är en attraktiv investering" - Di

"Evolution är unikt" - Erik Sprinchorn - Tin Fonder

 "Evolutions Q1 rapport var extremt stark" - Morgan Stanley

En sak är säker, det kommer att trilla in flera höjda riktkurser snarast. Jag gillar verkligen att äga bolag som visar styrka och här får vi tillväxt i sin renaste form.

Kursen har gått upp 100% i år och det är givetvis en fantastiskt resa. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag äger Evolution Gaming Group som är 2,6% av min portfölj och indirekt genom Tin Ny Teknik.  Evolution viktas 6,23% hos fondförvaltarna och ligger som andra största innehav bakom Embracer.

Jag föredrar personligen Tin Ny Teknik framför Roburs alternativ även om båda givetvis är fantastiskt fina. Vissa kan givetvis argumentera om att Robur avkastade bättre förra året men för mig handlar det inte om det. Utsikterna framåt och vilka typer av investeringar som ramar in portföljen är viktigare i långa loppet.

torsdag 22 april 2021

Veckans investeringar

Det är rapportsäsong, vilket brukar resultera i att man vaknar med lite extra energi!
 
Thule som ligger i min portfölj gynnades utav "hemester" och dagsturer. Bolaget hade en valutajusterad tillväxt om 56% i det första kvartalet. De har varit starka på sistone och är upp runt 33% i år. Du får utöver detta en direktavkastning kring 2%, exkluderat bonusutdelningen på 7,50 SEK.
Kategori: Konsument, cykliskt
 
Lifco, Nibe & Instalco är några av mina favoriter inom industri som jag håller ett extra öga på.

Investors substansvärde kom in på 821 vilket är en bra ökning, mot dagens kurs ser jag det som ett givet tillfälle att öka upp ytterligare.

Bure har haft medvind genom rapportvinnare på Vitrolife, Mycronic & Xvivo. 
Jag gillar min kombination utav Investor, Latour, Kinnevik, Svolder och Bure. Detta kompletterar upp tekniksektorn väldigt bra och ger en bra trygghet i en allvädersportfölj.

Veckans inköp
 • Thule Group
 • Lifco
 • Nibe Industrier
 • Instalco
 • Investor

Konsument(cykliskt) & industri till portföljen.

Trevlig kväll.

fredag 9 april 2021

Senaste köpen

Fortsättningen för djurläkemedel och dess bransch förväntas överlag fortsätta starkt. Mäklarfirman Guggenheim estimerar att djurläkemedel väntas öka med 8,5% under första kvartalet, efter analyser av intäkter hos olika veterinärkliniker. Inom webbtrafik för djurprodukter uppges Chewy representera över 50%.

Det har blivit uppenbart att djurägare lägger mer och mer pengar på sina älskade familjemedlemmar. Chewy & Swedencare är min kombination utav bolag som jag tror kommer fortsätta med en stark tillväxt. En fortsatt utdragen Covid-situation förväntas fortsätta gynna branschen.

En annat bolag jag vill vara långsiktig ägare i är Nibe Industrier som jag tycker är ett fantastiskt bolag. En urstark produktserie där man även sitter på inriktning inom solpaneler. Bolagets trackrecord är enastående och i dagens notifiering ser vi att Berenberg inleder köprekommendation där man belyser att Nibe fått mera uppmärksamhet internationellt med riktkurs på 360 kr. Analysen pekar på att klimatutsläppsreducering av byggnader är en nyckel för att minska utsläppen i samhället. Där pekar man på att Nibe är den bästa kandidaten som finns tillgängligt för publika investerare. En genomsnittlig ebit-tillväxt om 16% prognostiseras för de kommande 4 åren, inkluderat både organisk och förvärvsdriven tillväxt.

Nibe har alltid varit ett bolag som jag har haft ögonen på men sagt "det är för dyrt", jag tog min första position väldigt sent men kom in på 250 kr, nu står kursen på 296,30 kr. Jag kommer fortsätta att öka upp i små positioner.

SCA, Europas största privata skogsinnehav, ger mig en god exponering mot skog överlag. De gynnas utav en stark ekonomi inom bland annat kraftliner med växande e-handel som driver på efterfrågan. Skogsexponering är något jag definitivt förespråkar och därför vill jag sakta men säkert fortsätta öka upp min allväders portfölj.

Investor är min baspjäs och är fortfarande ett av få investmentbolag som handlas till rimliga nivåer och därför känns det naturligt att fortsätta öka upp. Det ger mig även ytterligare exponering mot EQT som  jag tycker är fantastisk (EQT upptar cirka 3,6% totalt utav min portfölj).

Med andra ord landade mina köp under veckan på:

 • Swedencare (Sjukvård)
 • Nibe Industrier (Industri)
 • SCA (Råvaror)
 • Investor (Investmentbolag)

tisdag 6 april 2021

Uppdatering OT & senaste köp

Det har varit full action för min del på sistone så därför har det varit lite blygsamt på bloggfronten.

 • Tillträtt en ny roll på jobbet
 • Lyckats få ihop lite över 6 mils löpning på under 2 veckor (känns kanon då jag kombinerar andra träningsformer utöver detta).  
 • ATH på börsportföljen
  • Några exempelutdrag från Q1
   • Marathon Digital Holdings + 414% (i år)
   • Upstart + 250% (i år)
   • Hexatronic + 57% (i år)
   • Evolution Gaming + 55% (i år) 
   • Swedencare + 50% (i år)
   • EQT + 37% (i år)
   • Addtech + 30% (i år) 
   • Embracer + 26% (i år)
   • CRISPR - 21% (i år)
   • NIO -19% (i år)
  • Observera att det finns många case som gått bättre än detta snittet och även case som presterat runt NIO nivån. Viktigt att vara transparent kring att det inte endast är ständiga uppgångar utan att även visa case som presterar sämre. 
 • Spenderat mycket tid med familj och vänner (Covid-19 genomtänkta utomhusaktiviteter)

Börsmässigt går det helt suveränt och jag har riktigt många case som levererar premiumresultat många gånger om.

Jag försöker kombinera portföljbalansen genom att inte bli alltför tekniktung (även om det är helt klart min favoritbransch) genom att jag har ökat upp i tex SCA, Swedencare, Instalco, Nibe, Avanza Bank och investmentbolagen.

Även om jag har bolag som springer iväg flera 100% så säljer jag inte av innehavet. I vissa fall skalar jag av för att omfördela pga riskspridning eller att jag fått upp ögonen för något nytt case.

För dig som är intresserad så finner du mig på instagram under "dennisaktieblogg". 

Trevlig kväll!

fredag 26 mars 2021

Veckans inköp

 Under veckan har jag gjort följande köp

 • Embracer
 • Evolution Gaming Group 
 • Hexatronic Group
 • Instalco
 • Investor
 • Thule Group

Starka bolag med ljus framtid

Trevlig helg!

torsdag 18 mars 2021

Totalavkastning, mina portföljer och kursrusning

Avkastningen när man sitter med tillväxtbolag blir av en helt annat karaktär än enbart utdelningsfokuserade aktier.

Idag slog Upstart Holdings till med en 80% ökning när man igår after bell levererade en stark rapport, höjd guidning och meddelande ett attraktivt förvärv utav Prodigy Software. 

 

Jag gillar båda världarna med tillväxt och utdelning. Genom detta begränsar jag mig inte i något fack utan kan i lugn och ro fokusera på totalavkastningen.

I dagsläget kan ni följa mina 2st portföljer:

 1. Portfölj 1 - Totalavkastning 2021 (mera utdelningsorienterad natur)
 2. Portfölj 2 - Tillväxt & Innovation (fullt nischad på kraftig avkastning, högre volatilitet-profil)

Trevlig kväll!

tisdag 16 mars 2021

Nya inköp

Jag har under en längre tid haft tålamod mot investeringarna och väntat på bra läge att fylla på eller starta upp en ny position.

Efter mycket utvärderande så föll valet på följande:

 • Freja eID Group som inhandlades till 100 kr per aktie
  • Haft spaning på denna pjäs ett bra tag och märker hur många aktörer som ansluter sig. 
  • Passar perfekt in i portföljen och landar in i portfölj 2.

 • Hexatronic Group handlades också till runt 101 kr per aktie. 
  • Bolaget ser fortsatt ökande efterfrågan i sina samtliga tillväxtmarknader.  
  • Vinstlyftet i Q4 gjorde att riktkurserna skruvades upp rejält. 
  • Minns när jag gjorde ett längre inlägg om bolaget och köpte runt 50-60kr. Därefter flyttade jag bort bolaget från portfölj 1 och den landade in i portfölj 2(inga försäljningar utan endast en logiskt uppdelning från min sida)
  • Fullkomligt älskar bolag där alla finansben är urstarka

Övriga historiska småköp:

 • Mips
 • Swedencare
 • NIBE
 • Avanza Bank
 • Investor

Tycker dessa inköp kompletterar portföljen bra genom att undvika att bli för tekniktung.

Tålamod och planerade inköp är A&O.

Övrigt: Jag finns nu på instagram med "dennisaktieblogg" där jag lägger upp mindre och snabbare inlägg för dig som läsare.

måndag 8 mars 2021

Nytt aktieköp - tillväxtportföljen

 Idag köpte jag CrowdStrike Holdings. Ett premiumbolag inom IT säkerhetsområdet.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har själv god erfarenhet kring området och förstår hur viktigt dessa produkter kommer vara framöver.

Värderingen har sprungit iväg men långsiktigt så tror jag att marknaden kommer explodera när det kommer till cybersäkerhet.

Bolaget har temporärt pressats pga USA räntorna och det ger mig ett bättre läge. Skulle det pressas ytterligare inom teknik så kommer jag öka upp successivt enligt plan. Digitaliseringen har satt fart på många sektorer och alla behöver premiumskydd.
 

 

 

 

 

 

 

 

Blir spännande att följa rapporten som kommer.

tisdag 2 mars 2021

Dagens inköp & portfölj update

Köpte ytterligare i Embracer idag och avslutet landade på 235 kr som känns riktigt attraktivt mot förväntade nivåer. 

 

 

Ni ser att det varit en dipp som följde USA med räntemarknaden och som i min bok ger bra köpläge. 

- stark delårsrapport , förvärvsmaskin, höjda riktkurser och Valheim som toppar steams topplista. Spelet är riktigt roligt! 

Ni ser även min andra portfölj på bloggen som är tillväxt & Innovation baserad. 

Trevlig kväll! 

söndag 28 februari 2021

Aktiecase - Addtech

Addtech finns i min portfölj - vad gör bolaget?

"Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern. Addtech består av drygt 130 rörelsedrivande bolag med omkring 2 900 anställda. Koncernen verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna är främst nordiska företag inom tillverkande industri och offentlig sektor".

Affärsområden är uppdelade i 5st primära områden.


 

 

 

 

 

Marknadspositioner inom varje affärsområde

Marknadsposition - Automation

"Affärsområdets bolag har en stark affärsposition i Norden och delar av övriga Europa. Efterfrågan följer tillverkningsindustrins utveckling mot automatisering och smarta fabriker såväl som infrastrukturutbyggnaden för kommunikationsnät, cybersäkerhet och investeringar inom ”smarta städer”. Inom flera områden har vi egna produkter, men långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är också prioriterade och avgörande för framgång."

Marknadsposition - Components

"Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden. Lokal förankring i kombination med hög teknisk kompetens ger bolagen konkurrensfördelar i respektive nischmarknad.

Efterfrågan följer tillverkningsindustrins utveckling. Konkurrensen är hård för standardprodukter i stora volymer. I segment med lägre volymer prioriteras service, kundanpassning och leveranskapacitet. Långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är avgörande för framgång och något som prioriteras".

Marknadsposition - Energy

"Energys bolag har ledande marknadspositioner i sina respektive nischer inom elkraftsprodukter och elsäkerhet. Ett flertal bolag har förutom handel även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

Efterfrågan inom energi- och elinstallationsmarknaden är relativt stabil, men påverkas negativt av låga energipriser som hämmar investeringarna i sektorn. Affärsområdet har dock en stor andel eftermarknadstjänster som drivs av underhållskrav".

Marknadsposition - Industrial Process

"Industrial Process dotterbolag har utifrån sin tekniska kompetens ledande ställning inom ett antal smala nischer som till exempel blästermaterial, transmissioner, produkter i polymera material, elektriska drivsystem, process- och miljöanalys.

Hög utvecklings- och innovationstakt för industriella processflöden samt ökade krav på återvinning och minskad miljöpåverkan driver investeringstakten. Konkurrensen är relativt hård men för de bolag som erbjuder hög teknisk kompetens, effektiviseringar och systemlösningar som innehåller både delsystem och komponenter är konkurrensen betydligt lägre".

Marknadsposition - Power Solutions

"Affärsområdets bolag har ledande marknadspositioner i sina respektive nischer. Bolagen har i huvudsak egenutvecklade produkter som säljs under egna varumärken med internationell efterfrågan. Affärsområdet har sedan flera år investerat i spetskompetens inom strömförsörjning och styrning. Satsningar som skapat konkurrensfördelar i takt med allt komplexare teknik.

Affärsområdet verkar i en relativt stabil marknad där den underliggande efterfrågan är beroende av utvecklingen på marknaderna för fordon, telekom samt miljö- och medicinteknik. Konkurrensen är dock hård för standardiserade volymprodukter. Den snabba teknikutvecklingen driver dock på efterfrågan på tekniskt kompetenta aktörer som ofta är med i produkternas konstruktionsfas och initiala leveranser".

Hur har aktien presterat i år?

Aktien ligger upp 12,84% med en lite volatil kurva (även om mätperioden är endast 3 månader).


 

  

Exempel på produkter inom affärsområdena

"Lösningar för industriell kommunikation, styrsystem, datorer, sensorer, visionsprodukter, motordrifter, linjärenheter, transmissioner samt komponenter och lösningar för fibernät

Linjärenheter, kulskruvar, elmotorer, omkopplare, sensorer och givare. Inom området hydraulik, vilket även omfattar pneumatik, vakuum och tryckluft, säljs komponenter och lösningar som ventiler, pumpar, aggregat och filter. Inom området automation tillhandahålls fiber och industriella kommunikationslösningar samt produkter för sensor och vision.

Kraftledningsstolpar, linjefrånskiljare för mellanspänningsnätet, transformatorer, kabelskåp, säkringar och mätomvandlare. Bolagen har, förutom handel, även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

Avancerad teknisk rådgivning, utbildning, support och service. Kemisk analysutrustning till processindustrin. Packningar, tätningar, formdelar, vibrationsdämpare, kedjor, rullager och komponenter för elektriska motorlösningar som elmotorer och elektronisk varvtalsreglering. Utrustning och material inom blästring, trumling och industriell tvätt.

Batterilösningar, ergonomiska förarmiljöer, styrning samt aktivering av rörelser. Bolagen har egen nischtillverkning samt även handel av närstående produkter."

Mål & strategier

"Addtechs vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Det innebär att vi ska vara en mervärdeskapande länk mellan tillverkare och kunder och erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till industriföretag".

Finansiella mål 

Bolag säger att sina finansiella målbild ligger på:

 • Vinsttillväxt på 15% -
  Minst 15 procent i resultattillväxt över en konjunkturcykel.
 • Lönsamheten per dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som rörelseresultat dividerat med rörelsekapital.

Summering

 • Lockande produktportfölj
 • Stark bredd
 • Förvärvsstrategi
 • Mål & Vision  

Marknaden reagerade positivt på förra delårsrapporten och det trillade in flera höjda riktkurser. Bolaget har levererat riktigt bra historiskt och fortsätter på samma väg. Jag kommer att fortsätta göra småköp över hela året för att sakta bygga upp min position.

Detta är ej någon köprekommendation utan endast mitt sätt att på ett enkelt sätt ge en inblick i vad för typ av bolag Addtech är.  

Trevlig kväll.

torsdag 18 februari 2021

Återkoppling - utdelningstankar

Inför detta år beslöt jag mig för att fokusera på totalavkastning istället för renodlad utdelningsinvestering. I praktiken innebar det att jag fokuserade på totalen och bästa bolagen (enligt mig) istället för att det måste finnas en utdelningsbaserad grund.

Det blev också betydligt tydligare hur riskexponerad en utdelningsportfölj blev. Väldigt många bolag drog in/sänkte sin utdelning i Sverige förra året pga covid-19 och ifall man körde "FIRE" konceptet med låg marginal för sina utdelningar så fanns det nog stor risk att man hade det tufft.

Vad händer tankemässigt hos personer som befinner sig i denna situation?

 • Säljer man av tillgångar? (tex aktier)
 • Ifall man slutat arbeta, börjar man söka nytt jobb?
 • Har man en buffert som man tar utav i förhoppning på att det utdelningsstoppen är under en begränsad tid?
 • Ökar stressnivån och börjar man ifrågasätta om man gjort rätt val?

En egen fundering som jag själv tänker på inom området är att ifall man ska vara en renodlad utdelningsinvesterare så bör man sitta på bolag som historiskt visat en extremt god historik genom utdelningsutbetalningar, utdelningshöjningar och som har en sund utdelningsandel. Det finns givetvis betydligt flera faktorer att ta hänsyn till men detta är en god start och sedan geografisk spridning ovanpå det för att minimera politiska beslut som sätter stopp i hjulet.

För min egen del så tycker jag fortfarande att utdelningar är helt underbart. Känslan av att det klirrar till i kassan och återinvestera utdelningarna är supertrevligt men det får absolut inte vara på bekostnad utav totalavkastningen. Jag har vissa bolag i min portfölj som förhoppningsvis fortsätter höja utdelningarna långsiktigt och som kan bli en riktigt bra snöboll tidsmässigt. Har absolut ingen stress även om direktavkastningen ligger runt 1% vid ingång, YoC kommer så småningom!

Vid sidan om denna portfölj så har jag arbetat väldigt aktivt med en renodlad tillväxtportfölj som i skrivande stund levererar premium resultat. Således är detta ett väldigt roligt och givande komplement till min "bloggportfölj". Det kan det bli att jag presenterar den här portföljen längre fram men för stunden så sker investeringarna i det tysta. Denna inriktning hjälper mig även att utvecklas till att bli en bredare investerare samt bidrar till ett nytt glädjeämne i vardagen.

Hur tänker du själv kring området? 

Trevlig kväll.

fredag 12 februari 2021

Latour höjer utdelningen rejält!

"Investmentbolaget Latour redovisar ökande intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år. Utdelningen föreslås höjas rejält.

Substansvärdet ökade till 153 kronor per aktie jämfört med 136 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 13,7 procent jämfört med SIX RX som ökade med 14,8 procent under 2020. Substansvärdet per den 11 februari uppgick oförändrat till 153 kronor per aktie.

Latour-aktiens totalavkastning var 31,8 procent under 2020 jämfört med SIX RX som ökade med 14,8 procent.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 3,00 kronor per aktie (1,25), en höjning med 140 procent jämfört med föregående års corona-nedreviderade utdelning."

Intressant att man väljer att höja upp utdelningen mera än historiskt, kul. 

Glöm inte bort att utdelningen 2019 låg på 2,50 så det är lite "dopat" resultat, därav "corona-nedreviderade utdelningen".

Jag är långsiktig ägare i Latour!

söndag 7 februari 2021

Transaktioner under veckan

I början av veckan klev jag in och ökade upp ytterligare i Embracer Group. Hade lite tur i kombination med bra magkänsla då man presenterade fina förvärv (bland annat Gearbox). Embracer har under veckan klättrat upp 27,46%. Riktigt fint bolag!

Utöver detta så ökade jag upp lite mera i EQT och fick en bra uppstuds i samband med rapporten. De bevisar sin skicklighet och även ifall jag indirekt äger EQT via Investor så tycker jag att EQT är ett självklart val att direktäga. Ökad utdelning och bra totalavkastning!

OT för er som är intresserade utav min fritid: Under den senaste tiden har det varit lite färre blogginlägg. Ett aktivt val där jag spenderat mitt 24-timmars dygn med nära/kära (covid-anpassat självklart), tränat i snitt cirka 5 dagar i veckan (varit mera nu på sistone), vandrat, lagat nya nyttiga maträtter, läst och spenderat massvis med tid på vår lilla grabb. 

Med ett ruggigt starkt 2020 i ryggen så går vi in med medvind i 2021 också. En bra start som vi hoppas håller i sig!

fredag 29 januari 2021

Utdelningshöjningar & barnkonto

Lite snabba updates:

Vi har haft trevliga rapporter och även utdelningshöjningar. Kommer inte nämna alla men Microsoft och Apple visade rejäl styrka rapportmässigt och dessa upptar en god nivå utav min portfölj.

Höjda riktkurser trillar in på löpande band men börsen har varit på lite blandat humör under veckan, det öppnar upp lite köplägen i diverse bolag. Tålamod och exekvering enligt plan har gjort att jag ökat upp lite smått under dipparna men sitter fortfarande med majoritet av kassan kvar för månaden. Vill läsa igenom alla rapporterna i detalj under helgen.

Air Products and Chemicals höjde sin utdelning med 11,9% vilket är riktigt fint. Jag gillar att sitta på denna typen av investeringar som får snöbollen att växa sig större och större.

SCA släppte idag en stark rapport och höjer utdelningen från 1,75 till 2 kr (temporärt indragen utdelning sedan tidigare pga Covid)

Mitt primära mål under månaden har varit att dra igång ett barnkonto till min lilla grabb som ska få växa sig stark under många år framöver. Valet landade hos Avanza med ett "Kapitalförsäkring Barn". Jag valde alternativet där jag själv står som ägare på kontot och grabben som förmånstagare, det ger mig möjligheten att kunna överlåta kontot när jag tycker han uppfyller ekonomisk mognad istället för att ge bort det vid 18 års ålder.

Första köpet blev fonden Avanza Zero!

Trevlig fredag på er!

tisdag 26 januari 2021

Det går bra nu

Rapporterna är igång och man kan ju säga att man njuter för fullt.

EQT rapporterade en superfin rapport, det justerade ebitda-resultatet för andra halvåret uppgick till 305 miljoner euro(129). Väntat var 213 miljoner så det var en rejäl presentation.

Man meddelande även förvärv utav Exeter Property Group för närmare 1,8 miljarder dollar samt att man höjer sin utdelning från 2,20 till 2,40 som delas upp i två delar på 1,20 var. 

 

EQT upptar en bra %-nivå utav min portfölj samtidigt som jag får en ytterligare exponering via Investor som även upptar en grundnivå i portföljen.

Lockheed Martin släpper sin rapport BMO (before market open) och senare ikväll AMC (after market close) så kommer Microsoft + Texas Instruments med sina rapporter. 

Vi kickstartar året med utdelningshöjningar i kombination med fina värdeökningar. 

Stay tuned!

torsdag 21 januari 2021

Investors & BlackRocks utdelning

Investor föreslår en utdelning om 14:00 kronor per aktie för 2020. 
Styrelsen föreslår även en aktiesplit 4:1, det vill säga varje befintlig aktie kommer att delas upp i fyra aktier. 

Marknadsvärdesjusterat substansvärde landade på 713 kronor per aktie.

Blackrock presenterade en höjning av sin utdelning med 14% vilket är ruggigt imponerande. Efter höjningen landar kvartalsutdelningen på 4,13 USD. 

 Bra nyhet där man ser ljuset bland utdelningarna. 
 
Höjda utdelningar och stark totalavkastning är en fin kombination för portföljen.

Trevlig kväll!

onsdag 13 januari 2021

Exponering mot diversifierade tillväxtbolag med högt börsvärde i euroområdet

Dagens tips går till en ETF som fokuserar på exponering mot diversifierade tillväxtbolag med högt börsvärde i euroområdet och som har många fina godbitar bland toppen.

Åter igen är det kungen BlackRock som står för ett vinnande recept genom sin ETF "iShares Euro Total Market Growth Large".
 

 

 


 
ASML Holding
"ASML Holding utvecklar, tillverkar och marknadsför halvledarstillverkningsutrustning, speciellt maskiner för produktion av integrerade kretsar. Företaget har sina kunder över hela världen. Företaget grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Veldhoven, Holland"
 
LVMH
"LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton är ett franskt holdingbolag inom lyxvaror. Under varumärket omfattas ett flertal globala aktörer inom produktion av vin, kosmetika, parfymer och accessoarer. Exempel på varumärken som går under koncernen inkluderar exempelvis Dom Perignon, Fresh, Guerlain, Christian Dior och Tag Heuer. LVHM är verksamma på en global nivå. Bolagets huvudkontor är beläget i Paris."

SAP
"SAP är ett teknikbolag. Bolaget är idag en utvecklare och leverantör av affärssystem. Störst kompetens återfinns inom området ERP (Enterprise Resource Planning). Kunderna består av större företagskunder och återfinns på global nivå, med störst närvaro inom Europa och Nordamerika. Huvudkontoret är beläget i Walldorf. "

L'Oreal 
"L'oreal är en fransk kosmetikakoncern som utvecklar, patenterar och säljer sina produkter på en global marknad. En stor del i verksamheten består av forskning och utveckling, där L'oreal är en av världens ledande aktörer. Exempel på produkter inkluderar smink, hud- och hårvård. Bolaget grundades ursprungligen 1909 och har sitt huvudkontor i Clichy, Frankrike. "

SCHNEIDER ELECTRIC
"Schneider Electric tillhandahåller elektriska produkter, komponenter och tillbehör. Produktportföljen består exempelvis av säkringar, strömbrytare, spänningstransformatorer och laddare till elbilar. Bolaget säljer sina produkter och tjänster till kunder över hela världen. Schneider Electric grundades 1836 och har sitt huvudkontor i Frankrike."
 
ENEL
"Enel är ett italienskt energibolag. Bolaget framställer och distribuerar elektricitet och gas på en global marknad, med särskild fokus på Europa och Latinamerika. Produktionen sker utifrån flera olika framställning som via vindkraftverk, solceller samt hydroelektroniska plattformer. Enel grundades 1962 och har sitt huvudkontor i Rom."

Övrig ETF information

 • Ombalansering sker halvårsvis och totalkostnaden ligger på 0,40%.
 • Direktavkastningen ligger på 0,98%. Man får utdelning samtidigt som tillväxten ligger i primärt fokus. Bra kombination!
 • Väldigt fina innehav som ligger i toppen där jag gillar ASML & LVMH extra mycket.
 • I ett svep har du fått supergod exponering!

Länk till ETF:en hos Avanza: https://www.avanza.se/borshandlade-produkter/etf-torg/om-fonden.html/384789/ishares-euro-total-mrkt-gro-lg-ucits-etf-eur-dist

Trevlig kväll.

torsdag 7 januari 2021

Dagens transaktioner & reflektioner

Ibland är det gott att bara sitta tillbakalutad, njuta och se hur sin portfölj växer sig starkare och starkare.

Förra året gick över förväntan och detta året kickstartar vi med ytterligare prestanda i bettan. 

Fördelningen bland iShares Global Clean Energy är så ruggigt vass att jag ser detta som det absolut självklara valet bland greentech/miljö fonder. Det skadar inte heller att 5,90% består utav Plug Power som idag "rusar" på börsen (+~31-32%) samt Enphase Energy(5,79%) som är upp cirka 22% iår.

Vi får se ifall den heta trenden håller kvar sig!  
Eftersom portföljen jobbar så bra av sig själv så blev dagens transaktioner ett par bakpotatisar, lite skagenröra och en sallad. 

Trevlig kväll :-)