söndag 28 februari 2021

Aktiecase - Addtech

Addtech finns i min portfölj - vad gör bolaget?

"Addtech är en svensk börsnoterad teknikhandelskoncern. Addtech består av drygt 130 rörelsedrivande bolag med omkring 2 900 anställda. Koncernen verkar inom valda nischer på marknaden för högteknologiska produkter och lösningar. Kunderna är främst nordiska företag inom tillverkande industri och offentlig sektor".

Affärsområden är uppdelade i 5st primära områden.


 

 

 

 

 

Marknadspositioner inom varje affärsområde

Marknadsposition - Automation

"Affärsområdets bolag har en stark affärsposition i Norden och delar av övriga Europa. Efterfrågan följer tillverkningsindustrins utveckling mot automatisering och smarta fabriker såväl som infrastrukturutbyggnaden för kommunikationsnät, cybersäkerhet och investeringar inom ”smarta städer”. Inom flera områden har vi egna produkter, men långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är också prioriterade och avgörande för framgång."

Marknadsposition - Components

"Affärsområdet har en stark marknadsposition i Norden. Lokal förankring i kombination med hög teknisk kompetens ger bolagen konkurrensfördelar i respektive nischmarknad.

Efterfrågan följer tillverkningsindustrins utveckling. Konkurrensen är hård för standardprodukter i stora volymer. I segment med lägre volymer prioriteras service, kundanpassning och leveranskapacitet. Långsiktiga relationer med ledande internationella leverantörer är avgörande för framgång och något som prioriteras".

Marknadsposition - Energy

"Energys bolag har ledande marknadspositioner i sina respektive nischer inom elkraftsprodukter och elsäkerhet. Ett flertal bolag har förutom handel även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

Efterfrågan inom energi- och elinstallationsmarknaden är relativt stabil, men påverkas negativt av låga energipriser som hämmar investeringarna i sektorn. Affärsområdet har dock en stor andel eftermarknadstjänster som drivs av underhållskrav".

Marknadsposition - Industrial Process

"Industrial Process dotterbolag har utifrån sin tekniska kompetens ledande ställning inom ett antal smala nischer som till exempel blästermaterial, transmissioner, produkter i polymera material, elektriska drivsystem, process- och miljöanalys.

Hög utvecklings- och innovationstakt för industriella processflöden samt ökade krav på återvinning och minskad miljöpåverkan driver investeringstakten. Konkurrensen är relativt hård men för de bolag som erbjuder hög teknisk kompetens, effektiviseringar och systemlösningar som innehåller både delsystem och komponenter är konkurrensen betydligt lägre".

Marknadsposition - Power Solutions

"Affärsområdets bolag har ledande marknadspositioner i sina respektive nischer. Bolagen har i huvudsak egenutvecklade produkter som säljs under egna varumärken med internationell efterfrågan. Affärsområdet har sedan flera år investerat i spetskompetens inom strömförsörjning och styrning. Satsningar som skapat konkurrensfördelar i takt med allt komplexare teknik.

Affärsområdet verkar i en relativt stabil marknad där den underliggande efterfrågan är beroende av utvecklingen på marknaderna för fordon, telekom samt miljö- och medicinteknik. Konkurrensen är dock hård för standardiserade volymprodukter. Den snabba teknikutvecklingen driver dock på efterfrågan på tekniskt kompetenta aktörer som ofta är med i produkternas konstruktionsfas och initiala leveranser".

Hur har aktien presterat i år?

Aktien ligger upp 12,84% med en lite volatil kurva (även om mätperioden är endast 3 månader).


 

  

Exempel på produkter inom affärsområdena

"Lösningar för industriell kommunikation, styrsystem, datorer, sensorer, visionsprodukter, motordrifter, linjärenheter, transmissioner samt komponenter och lösningar för fibernät

Linjärenheter, kulskruvar, elmotorer, omkopplare, sensorer och givare. Inom området hydraulik, vilket även omfattar pneumatik, vakuum och tryckluft, säljs komponenter och lösningar som ventiler, pumpar, aggregat och filter. Inom området automation tillhandahålls fiber och industriella kommunikationslösningar samt produkter för sensor och vision.

Kraftledningsstolpar, linjefrånskiljare för mellanspänningsnätet, transformatorer, kabelskåp, säkringar och mätomvandlare. Bolagen har, förutom handel, även egen tillverkning av nischprodukter under egna varumärken.

Avancerad teknisk rådgivning, utbildning, support och service. Kemisk analysutrustning till processindustrin. Packningar, tätningar, formdelar, vibrationsdämpare, kedjor, rullager och komponenter för elektriska motorlösningar som elmotorer och elektronisk varvtalsreglering. Utrustning och material inom blästring, trumling och industriell tvätt.

Batterilösningar, ergonomiska förarmiljöer, styrning samt aktivering av rörelser. Bolagen har egen nischtillverkning samt även handel av närstående produkter."

Mål & strategier

"Addtechs vision är att vara ledande inom värdeskapande teknikhandel. Det innebär att vi ska vara en mervärdeskapande länk mellan tillverkare och kunder och erbjuda högteknologiska produkter och lösningar till industriföretag".

Finansiella mål 

Bolag säger att sina finansiella målbild ligger på:

 • Vinsttillväxt på 15% -
  Minst 15 procent i resultattillväxt över en konjunkturcykel.
 • Lönsamheten per dotterbolag ska uppgå till minst 45 procent, mätt som rörelseresultat dividerat med rörelsekapital.

Summering

 • Lockande produktportfölj
 • Stark bredd
 • Förvärvsstrategi
 • Mål & Vision  

Marknaden reagerade positivt på förra delårsrapporten och det trillade in flera höjda riktkurser. Bolaget har levererat riktigt bra historiskt och fortsätter på samma väg. Jag kommer att fortsätta göra småköp över hela året för att sakta bygga upp min position.

Detta är ej någon köprekommendation utan endast mitt sätt att på ett enkelt sätt ge en inblick i vad för typ av bolag Addtech är.  

Trevlig kväll.

torsdag 18 februari 2021

Återkoppling - utdelningstankar

Inför detta år beslöt jag mig för att fokusera på totalavkastning istället för renodlad utdelningsinvestering. I praktiken innebar det att jag fokuserade på totalen och bästa bolagen (enligt mig) istället för att det måste finnas en utdelningsbaserad grund.

Det blev också betydligt tydligare hur riskexponerad en utdelningsportfölj blev. Väldigt många bolag drog in/sänkte sin utdelning i Sverige förra året pga covid-19 och ifall man körde "FIRE" konceptet med låg marginal för sina utdelningar så fanns det nog stor risk att man hade det tufft.

Vad händer tankemässigt hos personer som befinner sig i denna situation?

 • Säljer man av tillgångar? (tex aktier)
 • Ifall man slutat arbeta, börjar man söka nytt jobb?
 • Har man en buffert som man tar utav i förhoppning på att det utdelningsstoppen är under en begränsad tid?
 • Ökar stressnivån och börjar man ifrågasätta om man gjort rätt val?

En egen fundering som jag själv tänker på inom området är att ifall man ska vara en renodlad utdelningsinvesterare så bör man sitta på bolag som historiskt visat en extremt god historik genom utdelningsutbetalningar, utdelningshöjningar och som har en sund utdelningsandel. Det finns givetvis betydligt flera faktorer att ta hänsyn till men detta är en god start och sedan geografisk spridning ovanpå det för att minimera politiska beslut som sätter stopp i hjulet.

För min egen del så tycker jag fortfarande att utdelningar är helt underbart. Känslan av att det klirrar till i kassan och återinvestera utdelningarna är supertrevligt men det får absolut inte vara på bekostnad utav totalavkastningen. Jag har vissa bolag i min portfölj som förhoppningsvis fortsätter höja utdelningarna långsiktigt och som kan bli en riktigt bra snöboll tidsmässigt. Har absolut ingen stress även om direktavkastningen ligger runt 1% vid ingång, YoC kommer så småningom!

Vid sidan om denna portfölj så har jag arbetat väldigt aktivt med en renodlad tillväxtportfölj som i skrivande stund levererar premium resultat. Således är detta ett väldigt roligt och givande komplement till min "bloggportfölj". Det kan det bli att jag presenterar den här portföljen längre fram men för stunden så sker investeringarna i det tysta. Denna inriktning hjälper mig även att utvecklas till att bli en bredare investerare samt bidrar till ett nytt glädjeämne i vardagen.

Hur tänker du själv kring området? 

Trevlig kväll.

fredag 12 februari 2021

Latour höjer utdelningen rejält!

"Investmentbolaget Latour redovisar ökande intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år. Utdelningen föreslås höjas rejält.

Substansvärdet ökade till 153 kronor per aktie jämfört med 136 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 13,7 procent jämfört med SIX RX som ökade med 14,8 procent under 2020. Substansvärdet per den 11 februari uppgick oförändrat till 153 kronor per aktie.

Latour-aktiens totalavkastning var 31,8 procent under 2020 jämfört med SIX RX som ökade med 14,8 procent.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 3,00 kronor per aktie (1,25), en höjning med 140 procent jämfört med föregående års corona-nedreviderade utdelning."

Intressant att man väljer att höja upp utdelningen mera än historiskt, kul. 

Glöm inte bort att utdelningen 2019 låg på 2,50 så det är lite "dopat" resultat, därav "corona-nedreviderade utdelningen".

Jag är långsiktig ägare i Latour!

söndag 7 februari 2021

Transaktioner under veckan

I början av veckan klev jag in och ökade upp ytterligare i Embracer Group. Hade lite tur i kombination med bra magkänsla då man presenterade fina förvärv (bland annat Gearbox). Embracer har under veckan klättrat upp 27,46%. Riktigt fint bolag!

Utöver detta så ökade jag upp lite mera i EQT och fick en bra uppstuds i samband med rapporten. De bevisar sin skicklighet och även ifall jag indirekt äger EQT via Investor så tycker jag att EQT är ett självklart val att direktäga. Ökad utdelning och bra totalavkastning!

OT för er som är intresserade utav min fritid: Under den senaste tiden har det varit lite färre blogginlägg. Ett aktivt val där jag spenderat mitt 24-timmars dygn med nära/kära (covid-anpassat självklart), tränat i snitt cirka 5 dagar i veckan (varit mera nu på sistone), vandrat, lagat nya nyttiga maträtter, läst och spenderat massvis med tid på vår lilla grabb. 

Med ett ruggigt starkt 2020 i ryggen så går vi in med medvind i 2021 också. En bra start som vi hoppas håller i sig!