fredag 12 februari 2021

Latour höjer utdelningen rejält!

"Investmentbolaget Latour redovisar ökande intäkter och resultat i fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal föregående år. Utdelningen föreslås höjas rejält.

Substansvärdet ökade till 153 kronor per aktie jämfört med 136 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 13,7 procent jämfört med SIX RX som ökade med 14,8 procent under 2020. Substansvärdet per den 11 februari uppgick oförändrat till 153 kronor per aktie.

Latour-aktiens totalavkastning var 31,8 procent under 2020 jämfört med SIX RX som ökade med 14,8 procent.

Styrelsen föreslår att utdelningen höjs till 3,00 kronor per aktie (1,25), en höjning med 140 procent jämfört med föregående års corona-nedreviderade utdelning."

Intressant att man väljer att höja upp utdelningen mera än historiskt, kul. 

Glöm inte bort att utdelningen 2019 låg på 2,50 så det är lite "dopat" resultat, därav "corona-nedreviderade utdelningen".

Jag är långsiktig ägare i Latour!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar