torsdag 24 november 2016

Medicpen bolagstämma

En av forumets användare besökte stämman idag och gav följande feedback:

"Stämmans utan tvekan mest spännande moment var Skarmans genomgång av nuläget på de olika marknaderna. USA, Danmark, Ungern, Kina samt Sverige, i den ordningen.

USA - Därborta är man utöver det som kommunicerats innan särskilt tagen och intresserad av själva mängden tabletter Medimi Smart kan fyllas med. Användarna som Medicpen riktar sig mot där tycks vara äldre likt i Danmark. Önskemålet från USA är att endast behöva fylla på/byta medicinering en gång i månaden. Detta önskemål är unikt bland de marknader som nu bearbetas. Medimi smart uppfyller dock med råge ett sådant önskemål för genomsnittspatienten. Det är en mellanstor partner som är på bordet för distributionsavtalet i nuläget och diskussionerna är mycket långtgående... Samma förfarande som i Danmark är att förvänta sig, studie för statistiskt underlag innan något exploderar.

Danmark och Bornholm är som jag förstår det, den avgörande delen för Medicpen som lär få svallvågor runt om världen, så att säga. Skarman ville varken specificera ett pris eller antalet användare som är involverad men nämnde dock att kostnaden associerad med vad medimi smart kan ersätta m.a.p. medicinering ligger idag på 20 000 - 25 000 DKK per år. Medimi smart kommer att ligga (mycket) under dessa siffror. Medicpen upplever ett mycket stort tryck från Danmarks olika kommuner som vill få uppdateringar varje vecka på hur det går på Bornholm. Danmark är i mitt tycke det absolut mest intressanta i närtid. Det lär explodera där och det är 2017 (inlösen period 2) som är i princip garanterad.

Ungern - där är det ett stort läkemedelsbolag som är på tapeten. Det går undan, dock speglar landets volatilitet stor roll för investerare i landet, som är rätt mycket wait and see. Men det ser onekligen ut som att det lär gå i lås relativt snart. Personligen ser jag detta spår med testning och utveckling av läkemedel som en gigantisk möjlighet som inte borde eftersättas med äldrevårdens framgångssaga.

Kina. Förvänta er åtminstone en till privatklinik i närtid. Det går mycket bra där. Som jag tidigare prognostiserat så är det innan det Kinesiska nyåret som gäller för uppstart av studie. Det är en tydlig optimism inför Kina. Dessutom har de en (framgångsrik) Kines som hjälper dem här i Sverige.

Sverige. Fokus är innovationssatsningar "smart homes" för äldre som Skarman ser som den snabbaste vägen in på marknaden i stor skala. Kommunerna får testa och se hur det funkar med deras redan existerande system. Linköping och Region Skåne nämns bl. a.

Det finns därutöver ytterligare marknader i Europa. Tyskland skulle jag vilja påstå är den nästa på tur. Sigrun är för övrigt tysk och en trevlig tjej med stort kontaktnät på flertalet marknader.

Medicpen är onekligen ett mycket litet (10 personer totalt på stämman) men fy fan vilka möjligheter. Det är helt sjukt. Skulle allt annat falla så gör endast Danmark detta till en fantastisk investering. Sannolikheten för att allt annat faller är dock mycket låg. Hoppas ni uppskattade uppdateringen och vid nästa stämma, dyk för fan upp då."


Väldigt tacksam för denna typen av information, speciellt när man själv inte kan delta.

//MM