onsdag 19 oktober 2016

Väldigt kul att Medicpen ligger på top 20 under
"De 20 bästa aktierna på Stockholmsbörsen just nu!"
Som investerare vill vi hitta de aktier som ger bäst framtida avkastning. För att uppnå detta tittar vi på kortsiktigt momentum och trender.
Investtech har en omfattande databas med upp till 20 års data, och har genomfört forskning inom matematisk identifikation av trender i aktiekursen. Forskningsresultaten visar att aktier i stigande trender har presterat betydligt bättre än aktier i fallande trender under nästkommande månader. Se Investtechs forskningsrapport om trender (Trendbibeln).
Volymbalans och relative strength index kan användas för att mäta fluktuationer i intresset bland kortsiktiga investerare. Investtechs forskning visar att höga volymer av dessa två indikatorer har följts av ökande pris, se forskningsrapporter om volymbalans och RSI. Dessa kriterier kan användas för att förutse ökande optimism för enskilda aktier och därmed ökat köpintresse.
Alltså kan rena kvantitativa förhållanden i aktiepriset beskriva investerarpsykologi.


// MM