måndag 18 maj 2020

Dagens inköp

Dagens inköp blev ett gäng Investor vid öppning och handlades till 464kr.
Då jag lägger stor vikt på mina grundpelare så passade jag på att återinvestera en del av utdelningarna i Investor. (Hade gärna köpt flera Latour men väljer att avakta pga dagens värdering)

Jag gillar den stora exponeringen samtidigt som man fortfarande kan handla Investor till tvåsiffrig rabatt. Påverkan av COVID-19 kommer givetvis få sina följdeffekter men totalt sett så ser vi bolag som både tappar och går upp.

Investor presenterar sin fördelning enligt följande
EQT som jag även äger direkt har levererat ett ruggigt starkt år hittills på + ~37%.

Exponeringen mot många branscher ger mig en stor trygghet att luta tillbaka mot. Som komplement i portföljen får jag tex AstraZeneca och Ericsson som tilltalar mig.

Hade gärna passat på att köpa lite mera men lutar mig tillbaka och följer med i dagens uppgång.

Övriga reflektioner 
Min egna hantering utav COVID-19 situationen detta året har varit väldigt bra. Jag har inte gjort några stora förändringar utan mest suttit still i båten. När väl överreaktionen har varit där så har jag triggat igång "krigskassan" och investerat med nytt kapital vid flera tillfällen. Detta har bidragit till en stor positiv effekt för totalutvecklingen.

Man ska inte vara rädd för att göra förändringar i sin portfölj men de ska vara väl genomtänkta när man väl exekverar dem.

Trevlig kväll!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar