lördag 23 september 2017

Medicpen emission och räkneexempel

Dags att visa ett enkelt exempel.
Person X äger 10.000 st Medicpen stamaktier.
Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 29 september 2017. Sista dag för handel i MedicPens aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 27 september 2017 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 september 2017.
Detta betyder enkelt att om du vill ha tilldelning av unirätter måste du handla in dig i Medicpen tillochmed 27 September. Handlar du den 28 September eller efteråt så får du ej dessa "extra" unirätter tilldelade till dig.
Mycket handlar om strategi och vad man tror om företages framtid. Jag kommer teckna fullt i mina för att ge företaget bästa möjliga förutsättningar för framtiden, vilket jag är väldigt övertygad kommer betala sig flera gånger om. Detta alternativet kommer nog de flesta också göra.
För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Nio (9) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4.
Det betyder att om man har 10.000 aktier i Medicpen så ger det 10.000st unirätter om du handlade in dessa 27 September eller innan.
10.000 unirätter / 9 = 1111 st units.
Varje unit består då utav 3st aktier och en T04. Att den heter Teckningsoption 4 är inget man behöver oroa sig över. ( Man behöver endast förstå hur teckningsoptionerna fungerar )
1111st units = 3333 aktier & 1111st T04.
Teckningskurs är 3:00 kronor per unit, vilket motsvarar 1:00 SEK per aktie.
Det betyder att man kan välja att betala 3x1111 = 3333kr för att få 3333 aktier extra, dvs man har betalat 1kr per aktie. Samtidigt förutom detta får du 1111st T04.
T04
En teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en ny aktie under perioden 21 maj - 1 juni 2018 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 2 - 16 maj 2018. Teckningskursen kan dock inte understiga 1,25 SEK/aktie eller överstiga 2,00 SEK/aktie.
Så om man har fått 1111st T04, så finns det en till möjlighet att teckna 1111st nya aktier för en pris som ligger i intervallet mellan 1,25kr - 2 kr. Det är upp till var och en om man vill välja att betala in för dessa eller så kan man skippa. Man kan även sälja sina t04 på en marknad som kommer stå som "Medicpen to4".
Hoppas det klargjorde något iaf.
Att få köpa aktie för 1kr i Medicpen tycker jag en fantastisk nivå. Därför kommer jag teckna fullt för dessa och sedan se lite hur nivån av aktiern 2018 för T04, Dessa kan vi ta en ny analys över senare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar