lördag 5 september 2020

Fråga på aktieforum - "Varför har ni sådant fokus på utdelning?"

Fråga från aktieforum:

"Varför har ni sådant fokus på utdelning?
Själv är jag bara intresserad av avkastning på mina investeringar. Om det sker genom tillväxt (värdeökning) eller utdelning (vinstdelning) är helt irrelevant.
Mitt intresse i gruppen är att få tips om bolag som ger bra avkastning, men som inte syns på radarn lika lätt pga (t.ex) platt prisutveckling etc.
Men sett så många vurma för just utdelning, varför?"
 
 
Min syn på det hela
Mycket beror på vilken strategi man vill använda sig av, vilket stadie i livet man befinner i och vad man har för mål.
Tillväxtsaktier kan ha en stor utveckling framöver och på så sätt avkasta mera än en mogen utdelningsaktie men samtidigt kan det vara en väldigt volatil resa. Ibland är det även farligt med värdefällor på bolag inom tillväxt där det kan vara betydligt svårare att förstå framtida värderingar. Något som kan vara väldigt attraktivt, trendigt och nischat kan snabbt tappa momentum.

Utdelningar är också en form av trygghet att ett bolag faktiskt genererar pengar och i regel befinner sig i en fas där man övergått till mera mogen hantering och kan på så sätt distribuera ut pengar till aktieägarna.
Många gillar utdelningar för att man visuellt kan förstå värdet av tex att kunna betala hyran, en extra resa, eller på något sätt få en extra guldkant i vardagen.
 
En av de viktigaste faktorerna på börsen är tiden. Att äga bra bolag över tid är ett vinnande koncept.
Att sitta på endast tillväxt case är inget som lockar min personlighet utan jag tillhör gruppen som helst vill ha trygga investeringar och där jag eventuellt lägger in något som har mera tillväxt än utdelningsfokus, tex Mastercard, Visa och Microsoft (alla bolag har mindre än 1% i utdelningen i skrivande stund men höjer upp den rejält över tid och på så sätt skapar en fin yield on cost).

Köper jag vissa typer av tillväxtcase med högre risk (det händer även om jag är mera defensiv) så använder jag alltid en stop-loss kontroll som en form av försvarsmekansim. Det ger mig ett ytterligare skal av trygghet.

Att helt utesluta tillväxtcase under uppbyggnadsfasen kan vara en ren idioti då man missar väldigt stor potential.

Jag tror på en hybridvariant där man inte utesluter något av valen mellan tillväxt och utdelning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar