fredag 12 juli 2019

Castellum, JM och Klövern

Idag har Q2:orna börjat trilla in och det ser onekligen bra ut på inledningen av min portfölj.

Starkast ut var JM som redovisar ett rörelseresultat på 506 miljoner kronor i det andra kvartalet. Väntat var 488 miljoner kronor.

Sammantaget för koncernen, som även inbegriper Utland med Norge och Finland, såldes 881 bostäder (619) och antalet starter var 959 stycken under det andra kvartalet (847).

Man kan se att marknaden fortsätter vara stark men att de mera strikta kring Stockholm pga det nya amoteringskravet. 

Sedan jag klev in i JM har den ökat över 50% och med cirka 5% i DA så tycker jag denna passar perfekt i portföljen. 

 JM är upp 6,65% idag på sin rapport. 


 Castellum fortsätter som vanligt att imponera. 

Fastighetsbolaget Castellum redovisar ett förvaltningsresultat på 817 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019. Infront Datas snittestimat, baserat på fem analytikers prognoser, indikerade 772 miljoner kronor.
De totala intäkterna var 1.438 miljoner kronor, mot väntade 1.383 miljoner kronor. 

Det som var väldigt intressant och positivt var följande: 

”Förutom ett starkt resultat från förvaltningsdelen av verksamheten så har även detaljplanerna för tre av våra största projekt blivit godkända, vilka motsvarar en projektvolym på 3 000 Mkr. Projekt, som har väsentligt högre yield än förvärv på dagens marknad, står därmed för större delen av Castellums investeringar vilket är viktigt på några års sikt.” säger Saxborn.

Castellum stiger på sin rapport och är upp cirka 2%. 


Klövern kliver ut med ett följande resultat:
Fastighetsbolaget Klöverns intäkter uppgick till 921 miljoner kronor i det andra kvartalet (813). Driftöverskottet blev 644 miljoner kronor (560) och förvaltningsresultatet uppgick till 391 miljoner (361).

Intäkterna ökade med 15 procent till 1 817 mkr (1 585).

Man ser tydligt att fastighetsbranschen är stark och fortsätter att leverera.  
De siktar på nya förvärv i New York.

EPRA NAV uppgick till 17,95 kr.

Klövern inledde positivt till att sedan gå - 0,38%. Nuvarande kurs är 15,78.


På måndag är det Axfood som ska visa sin Q2:a.


Hoppas det gick bra för era rapporter med!


 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar