onsdag 8 januari 2020

Omfördelning i portföljen

Idag sålde jag Dustin och ersatte den rakt av med Resurs Holding.
Dustin levererade ett trött Q1 resultat i mina ögon och jag var snabb vid öppning att kränga av mig den.

Börsveckan tyckte med att rapporten var svag men ger fortfarande köpråd:

"Dustins kvartalsrapport på onsdagen innehöll inte så mycket att ta fasta på när det gäller en vändning till högre marginaler, och det talar för att det inte brådskar att köpa Dustin-aktien.
Det skriver analystjänsten Börsplus.
"Men håller man fast vid tron om marginaler kring 5 procent några år ut så är en kurssvacka ett köptillfälle. Till en multipel på EV/Ebita 13-14 är uppsidan runt 45 procent vilket motiverar ett fortsatt köpråd på Dustin-aktien", kommer Börsplus fram till och upprepar således köp."

Det kan mycket väl falla ut såhär, men jag tar hellre andra teknikaktier långsiktigt.

Min affär i Dustin blev positiv och jag hämtade ut 2st utdelningar samt en OK uppgång men ser bättre förutsättningar för pengarna att växa på annat håll.

Jag tar rygg på Erik Selin (som sällan gör dåliga investeringar) med Resurs Holding.

Nischbanken Resurs Holding ligger på en DA på 6,13% med två stycken utdelningstillfällen.
1,95 SEK i maj
1,80 SEK i oktober

Utdelningspolicyn

Enligt utdelningspolicyn antagen av styrelsen kommer Resurs initialt att sträva efter att distribuera minst 50 procent av den årliga konsoliderade nettovinsten på medellång sikt.
Om Resurs, till följd av vinst och utdelningspolicy genererar ett väsentligt överskott, avser Resurs att använda detta överskott till antingen finansiera en högre organsik tillväxtnivå och/eller framtida förvärv, alternativt att överföra överskott till dess aktieägare genom utdelning. Beslut rörande vinstutdelningsförslag beaktar bolagets framtida intäkter, finansiella position, kapitalkrav, Resurs kapitalmål och allmänna ekonomiska och operativa omständigheter.

Utdelningsandelen ligger på 59,5% för Q3 och bokslutet kommer 2020-02-04 och jag tror på en höjd utdelning.

Kul att plocka in en nischbank!

Utöver detta så ökade jag upp ytterligare förra veckan i Kallebäck Property(186) och Investor.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar