torsdag 27 december 2018

Bytt ut innehav

Hej alla läsare,
Jag har sålt av 3st av mina nuvarande innehav och bytt mot nya!

Ut ur portföljen går HiQ, Tele2 och Coor Management.
Anledningen till detta är att jag inte är nöjd med utvecklingen när det gäller lönsamhet, kassaflöde, utdelningsandel.

HiQ ligger i skrivande stund på en utdelningsandel på 119,6%. och vinsten för nuvarande år lever inte upp till mina förväntningar. Därför var det inte svårt att trycka på säljknappen.

Tele2 är lite av en svår nöt. Man har en sammanslagning med Com hem men frågan är hur lönsamheten kommer se ut framöver.. Det finns bättre alternativ samtidigt som utdelningsandelen ligger på 523,3% och det kommer inte att vara  hållbart. Därför säljer jag!

Coor har gjort ett bättre år men imponerar inte totalt sett. Även här ligger nuvarande utdelning på 517,9% och det är också på tok för högt. För min del som utdelningsinvesterare så vill jag ha tryggheten och se ett stabilt kassaflöde. Säljknappen även här.

Vad har jag då köpt?
Det blev 3st nya innehav och fyllt på ett nuvarande.

Boliden
Hexpol
JM
Swedbank


Boliden har redan nu i Q3 slagit sitt år för 2017 i vinsten. Omsättningen ökar och vi kan se att utdelningsandelen ligger på 50,5 % i nuvarande stund. Det egna kapitalet ökar med och det finns utrymme till höjd utdelning.

Hexpol har redan nu mera vinst och högre omsättning. Samtidigt har den egna kassan ökat rejält. En utdelningsandel på på 39,7 % och det finns utrymme för höjning samtidigt som vi ser en bra prisnivå för aktien.

JM gör inget superår men det hade man inte räknat med heller. Vinsten bör ligga i nivå med föregående år samtidigt som kassan blir starkare. En utdelningsandel på 47,3% och vi kan förvänta oss att den bör ligga kvar på samma nivå. På nuvarande nivå är det 6,41% i utdelning och det är inte dåligt. Akien har fått tagit mycket stryk på sistone och kursnivån rättfärdigar ett köp med bra marginal.

Swedbank har redan nu slagit sitt resultat för 2017 och det är imponerande. Swedbank har som utdelningspolicyn: "Mot bakgrund av bankens robusta intjäningsförmåga och låga risk, i kombination med att kreditefterfrågan bedöms vara begränsad, är Swedbanks utdelningspolicy att 75 procent av årets resultat delas ut till bankens ägare (utdelningspolicyn började gälla verksamhetsåret 2012, tidigare 50 procent). Utdelningspolicyn ger Swedbank möjlighet att långsiktigt växa, samtidigt som effektiv kapitalanvändning främjas."

I skrivande stund så ligger 13kr på 67,9% i utdelning och vi kan förvänta oss en höjning. En utdelning på nuvarande nivå är 6,59% och det tycker jag är en väldigt bra nivå för en bankaktie som gjort ett bra år. Bankskandalen från Danske Bank har skakat till Swedbank som innan dess låg på över 210kr. Detta motiverar ett köp.

Känns betydligt bättre att ha bytt ut mina innehav med osäkerhet mot innehav som har bättre kassaflöden och som är lite underprisade.

Må gott!

Mvh Dennis

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar