tisdag 12 december 2017

SAS Pref-Aktier

AMBITION BÖRJA INLÖSA PREF-AKTIER UNDER VÅREN 2018 - VD (Direkt)

"2017-12-12 08:58
STOCKHOLM (Direkt) Flygbolaget SAS bokslut för det brutna räkenskapsåret 2016/2017 sätter punkt för det tredje året i rad som SAS kunnat visa ett positivt resultat på sista raden. Denna vinst samt kapitalet från den riktade nyemissionen om 1,3 miljarder kronor kommer att användas till att påbörja inlösen av preferensaktier från februari 2018.
"På sikt är avsikten att alla (löses in reds anm), men exakt i vilken takt och omfattning får vi nog återkomma till", säger SAS vd Rickard Gustafson till Nyhetsbyrån Direkt.
För övrigt konstaterar Rickard Gustafson att SAS lyckades infria prognosen för helåret 2016/2017 om ett resultat före skatt och jämförelsestörande poster på cirka 1.900 miljoner kronor. Utfallet landade på ett resultat om 1.951 miljoner kronor.
"Jag gläds å SAS och SAS medarbetarnas räkning, inte minst, att vi även i det fjärde kvartalet lyckas stärka lönsamheten jämfört med samma period föregående år och att vi på helåret når den prognos som vi gav i början på november i samband med vår extra bolagsstämma", säger Rickard Gustafson."

Detta kom inte som någon nyhet, det var rätt givet att man valde att göra detta. I vilken takt det kommer ske i är oklart men att det påbörjas från februari 2018.

Jag säljer mina SAS pref och väljer att köpa in mig i något annat istället.

//MM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar