fredag 1 december 2017

Krav om kunskapsprövning

Hej!
Nu kommer Avanza med att man måste göra test för att uppfylla en kunskapsprövning.

Det är viktigt att ha eller skaffa sig kunskap om de produkter man ska investera i. Detta för att du ska förstå vad du köper för produkt och inte ska råka ut för några överraskningar. 

Har du kunskap om de produkter du ska investera i?

Enligt lagen om värdepappersmarknaden måste vi säkerställa att du har tillräcklig kunskap om de instrument du ska investera i. Därför har vi här skapat ett par test om värdepapper där du kan testa din kunskap.
För att få handla mer komplicerade produkter som derivat, börshandlade produkter och börshandlade fonder m.fl. krävs det från 1 december 2017 att du gjort testerna för respektive värdepapperstyp för att få handla dessa instrument.


Se till att göra dessa om du handlar värdepapperstyper som är utöver vanliga aktier och fonder.
Områden är:
Preferensaktier & konvertibler
Börshandlade och alternativa investeringsfonder
Teckningsrätter och teckningsoptioner
Obligationer och andra räntebärande instrument
Börshandlande produkter utan hävstång
Börshandlande produkter med hävstång
Standardiserade optioner och terminer
Kredit
Blanking


//MM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar