fredag 26 augusti 2016

Exit-stratergi

En sak som många investerare glömmer är att skapa sig en "exit-stratergi".
Det vill säga när ska man går ur en aktie som man investerat i?

När man väl har börjat att planera sin grundstratergi så är det lämpligt att tillämpa detta för att minska eventuell förlust.
 En exit stratergi kan både vara när det gäller vinst, eller förlust.

Ta ett exempel där du investerat i en aktie som stigit 100%. Då kan det absolut vara ett smart val att sätta upp som mål. "När jag nått 100% vinst i en aktie, så säljer jag 50% av mitt innehav och låter resterande pengar ligga kvar på längre sikt.

Styrkan med denna taktiken är att man skapar sig en win-win situation. Dels har du säkrat upp dina pengar och samtidigt har du chansen för dom andra att växa mera. Oavsett om resterande går upp eller ner, så blir du en vinnare. ( Vem vill inte vara en vinnare? )

Likväl kan det bli att man går med förlust, då måste man inse att det var en felinvestering, vid tex 50% förlust så är det ytterst lämpligt att gå ur aktien och bita i det sura äpplet. För om du ska kunna komma upp till +-0 så måste aktien stiga 100% och det är en stor risk att sitta kvar. Det finns en anledning till varför aktien är på väg neråt.

Av denna anledning så tycker jag du bör sätta dig i lugn och ro, fundera,
  • Vart går mina gränser? 
  • Är det olika beroende på vilken aktie man köper?
  • Är det beroende på hur stor summa man investerat in?
  • Har vi ett tillväxtbaserat system? 

I mina egna räknade analyser så märker jag snabbt hur svårt det är när man tappat mera än 50% i förlust på en aktie för att kunna återfå sin forna glans. Det går väldigt snabbt utför och det kommer bli en större och större risk.

Om vi väljer att minska våra risker och är nöjda med "många bäckar små" så har vi kommit en lång bit på vägen.

//MoneyMaker (MM)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar