onsdag 18 oktober 2017

Utdelningar USA - tips och trix

När det gäller handel utomlands så finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Vid tex handel i USA via Avanza så betalar du courtageavgift oavsett om köpet gått igenom eller inte, du får ytterligare ett nytt courtage ifall du ändrar din aktuella order som ej gått igenom. Tillväxtaktier via ISK beskattas som vanligt efter de svenska reglerna, men när det kommer till utdelning så måste man läsa på!
 
 
Här nedan följer ett exempel från en av mina vänner när det gäller underskott och överskott av kapital samt uträkning av ISK kostnad.
 
Underskott av kapital
    Lån: 1.000.000
    Ränta: 1%
    Ränta: 10.000
 
    ISK ~ 500.000, 10k instatt / månad
    Kvartal 1 Okt - Dec         530000
    Kvartal 2 Jan - Mar         560000
    Kvartal 3 Apr - Jun         590000
    Kvartal 4 Jul - Sep         620000
    Insättningar under året        12000
    Totalt:                    2312000
    Kostnad:    (/4 * 1,25%):     7225
 
    ISK Schablonskatt: 7225 * 30% = 2167,5
 
    Kapitalet beräknas genom   SUM(Alla ISK kostnander, vanlig beskattning på räntekonto, m.m) - SUM(Alla ränte-kostnader)
    -> 7.225 - 10.000 = -2.775
    Det vill säga, underskott av kapital då vi hamnar på ett negativt tal
   
 
        Utländsk Källskatt
            Vi kan maximalt få tillbaka 15% källskatt, dvs om landet i fråga drar mer än 15%
            tex. Canada med 25% så måste man ta hem överskottet (10% för Canda ifrån det landet själv)
            Här får vi maximalt avdrag på 500 kronor för källskatten då vi begränsas utav underskottet av kapital
            Detta ger max 3.333 i utdelningar om man vill hålla sig inom gränsen:
            3.333 * 15% = ~ 500    
 
   
 
 
Överskott av kapital
    Lån: 1.000.000
    Ränta: 1%
    Ränta: 10.000
 
    ISK ~ 500.000, 10k instatt / månad
    Kvartal 1 Okt - Dec         530000
    Kvartal 2 Jan - Mar         560000
    Kvartal 3 Apr - Jun         590000
    Kvartal 4 Jul - Sep         620000
    Insättningar under året        12000
    Totalt:                    4312000
    Kostnad:    (/4 * 1,25%):    13475
 
    ISK Schablonskatt: 13475 * 30% = 4042,5
 
    Kapitalet beräknas genom  SUM(Alla ISK kostnander, vanlig beskattning på räntekonto, m.m) - SUM(Alla ränte-kostnader)
    -> 13.475 - 10.000  = 3.475
    Det vill säga, överskott av kapital då vi hamnar på ett positivt tal
   
 
            Utländsk Källskatt
                Vi kan maximalt få tillbaka 15% källskatt, dvs om landet i fråga drar mer än 15%
                tex. Canada med 25% så måste man ta hem överskottet (10% för Canda ifrån det landet själv)
                Här avgör själva överskottet det vi maximalt kan få avdrag för, dvs 3.475.
                Har vi betalat mer källskatt inom 15%-gränsen än det beloppet kan vi ej få tillbaka den.
                3475 / 15% =  ~23.167 i utdelning
 
 
 
               
Schablonskatt
    Den slutgiltiga skattekostnanden på 30% baseras sedan på totalen utav kapitalet.
   
        Underskott av kapital:
            -2.775 * 30% = -832,5
            Dvs ett skatteavdrag på 832,5 på deklarationen
           
        Överskott av kapital:
            4042,5 * 30% = 1212,75
            Dvs ett påslag på deklarationen med 1212,75
            OBS! Jag vet inte om detta minskas mot källskatt jämnkning, rimligtvis borde det dock vara så.
            Dvs om vi erhåller maxbeloppet om 3.475 för att hämta tillbaka källskatt borde vi bara få skatta mellanskillnaden:
            (4042,5 - 3475) * 30% = 170,25
 
 
 
OBS! Retroaktiv tillbakahämtning
    Det är möjligt att göra anspråk på källskatt som överstrider de 500 i 5 år bakåt i tiden.
    Det innebär att om man under 5 år går över till överskott och då inte utnyttjar hela överskottet kan man retroaktivt
    hämta tillbaka källskatt från 5 år tillbaka i tiden.
 
    Detsamma gäller vid överskott om man har en rest ett år som man inte kan jämnkas p.g.a. brist på tillräckligt överskott,
    kan man sedan hämta in detta under kommande 5 år.


Jag kommer även börja se över andra former utav konton som kan ge mera fördelaktiga villkor för utdelning, just nu om man har underskott av kapital så behöver man ligga inom en max ~3000kr utdelningsgräns ( utdelningar eventuellt höjs med åren med ).

//MM

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar